EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 16:34
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

Vad händer i Sverige?I Stockholm? I Luleå? I Malmö?

Vad händer i Sverige?
I Stockholm? I Luleå? I Malmö?


Ben Benson 2009-03-18

I Malmö gick allt överstyr.

Det är förskräckligt att en judisk befolkning, varav många under generationer varit svenska medborgare, ska behöva ställa frågan om det är möjligt att bo kvar i Malmö och ställa den frågan med fullt fog.

Reepalu, tänk om!

I Stockholm
Den 11 januari i anslutning till Minnesdagen för Förintelsen, hölls ett solidaritetsmöte för Israel, inhyrt  i Citykyrkan i centrala Stockholm.
Medverkade gjorde Israels ambassadör, Benny Dagan, Judiska församlingens ordf. Lena Posner-Körösi, Bo Sallmander orförande i Zionit, Gunnar Hökmark ordförande i Rikssamfundet Sverige-Israel och moderat Europarådsledamot , Fredrik Malm ordförande i Samfundet-Sverige-Israels Stocholmsavd. och riksdagsledamot (fp). Kvällen leddes av Sievert Öholm känd, sedan han bl annat ledde programmet ”svar direkt” i Sveriges Television. 
Utanför skränade aggresiva protestanter för att störa samlingen. När de nära 700 deltagande vid mötets slut skulle lämna kyrkan kunde det inte ske på normalt sätt utan polisen slussade ut 15-20 personer åt gången med order att de inte fick stanna upp utanför. De hänvisades till en omväg i stället för de närmaste gatuvägarna till tunnelbana och bussar. Först efter att en slussad grupp hunnit långt från kyrkan släpptes nästa grupp iväg. De hotfulla demonstranterna, varav många maskerade, sympatiserade med Hamas i sitt hat och för dess ideologi om utplånande av staten Israel. Det skedde med sådana slogans som ”Död åt Israel” och hela tiden under försök att bryta sig igenom polisernas kravallstaket.
Det tog lång tid innan alla  lämnat kyrkan. Jag var med i en av de sista grupperna.
Mötet kunde ändå genomföras och polisen gjorde en bra insats.
 
I Luleå annonserade en präst att Minnesdagan för Förintelsen som var ämnad att hållas i kyrkan  inte fick hållas utan skulle avlysas. Nu kom den ändå att hållas på grund av en tillräcklig stark reaktion. 
 
I Malmö däremot gick det överstyr.  Medlemmar från judiska församlingen  tillsammans med andra  israelsvänner  hade den 25 januari tillstånd att hålla en fredsmanifestation på Stortorget.
Där talade man om fred för båda sidor i mellanöstern-konflikten.  Mötet kunde inte fullföljas då polisen inte klarade av att hålla undan de Israel- och judehatande antidemokraterna.  Det har inte gått 10 år in på ett nytt sekel förrän sådant händer som påminner om förra seklets händelser i Europa. Det är förskräckligt att en judisk befolkning, varav många under generationer varit svenska medborgare, ska behöva ställa frågan om det är möjligt att bo kvar i Malmö och ställa den frågan med fullt fog.  Men det skulle visa sig bli än värre i denna Skånemetropol. Det tog sig uttryck i ansvariga politikers hantering av den landskamp mellan Sverige och Israel som låg närmast i tiden och ingick i den internationella tennisturneringen Davis Cup. Om Malmöpolisen vid nämnda tidigare tillfälle varit underdimensionerad och misslyckades ge det lagstadgade skyddet för mötesfrihet  så hade man nu tagit lärdom. Polisen gav klart besked att man skulle klara av ordningen och bevakningen av arrangemangen. Det är ju helt riktigt deras uppgift i ett fritt och demokratiskt land som Sverige. Men så ville inte en politisk knapp majoritet ha det.  Fem ledamöter, socialdemokrater och vänsterpartister, bestämde emot en stor minoritet, 4 ledamöter, att tennismatchen skulle bara få spelas utan publik. Det var ett missbruk av röstetal som demokratiinstrument, som hindrade ett fullföljande av ett arrangemang som skulle med större respekt för demokratins innebörd genomförts. Nu blev det ett tillmötesgående inför ”Stoppa Matchen” rörelsens Israelshat och dess näraliggande våldsgrupper. En del av dessa politikers antiisraeliska uttalande stärkte hat- och våldsrörelsen. T.ex. när kommunalrådet Reepalu ställer sig på ”Stoppa matchens” sida med motiveringen. ”En stor del av Malmös befolkning kommer från Mellanöstern. Många har släktingar som råkat illa ut. De känner sig frusterade och arga på Israels ockupation.” Han förutsätter felaktigt att invandrare från Mellanöstern bosatta i Malmö förväntar sig att kommunens politiker skall fatta beslut som utestänger i Sverige boende och hos oss  gästande människor att besöka en i Malmö hållen internationell tennismatch. Det måste vara brist på kunskap. De flesta av palestinaaraber som kommit till Sverige har sökt sig bort från en på många sätt konfliktladdad miljö  med  avsaknad av demokratisk frihet  och öppenhet. Om det bland dem finns ett mindre antal som avviker och ryckts med i den hatrörelse som har som mål att utplåna ett annat folk så förändrar inte det fakta. Majoriteten palestinaaraber vägleds av en önskan om att leva i ett demokratiskt samhälle  där öppenhet  och respekt för medmänniskan är ett givet förhållningssätt.  Reepalu, tänk om! De antidemokratiska och människofientliga attityderna  som kom i dagen i berörda händelser måste upphöra och ersättas  av en god anda, som inkluderar alla.
                                                                                    Ben Benson
 
Hur gick det med tennisspelet?
”Det var första gången jag ställdes inför en sådan demonstration och upplevde hatet mot Israeler”, sa den israeliske tennisspelaren, Andy Ram  efter första matchdagen till världspressen (Associated Press), som liksom den svenska pressen skildrar hur stenkastande demonstranter försökt storma den stängda arenan där Svensk-Israeliska tennismatcherna spelas utan publik. 
Resultatet blev 3-2 till Israel. Sverige slogs ut och Israel gick till kvartsfinal. Den spelas mot Ryssland i sommar. Med all säkerhet får Moskvaborna (folket på den plats spelen äger rum) tillträde till matcherna. Vad är det som händer i Sverige? Där arenan stängdes därför att ena lagets spelare var israeler.    
             

Tipsa en vän     Skriv utÅterblick och reflexioner
Under denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.

 

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

JESUS -  VEM VAR HAN?

Jesus, den av Gud smorde, är densamme i går, i dag och i evighet.  Hebr. 13:8
Orden från Hebreerbrevets författare ger ett svar som lyfter fram att det finns en tidlös gudsnärvaro  i tiden. 

Läs mer

Reflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga krig och hot. De flesta andra länder kan kosta...

Läs mer

Läs mer
Ben Benson 90 år (29 nov. 2016)

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva