EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 16:26
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


Återblick och reflexioner
Under denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.

 


Ben Benson 2018-09-14

Denna artikel, som jag nu delger läsarna av Internettidningen Jabbok, har för några år sedan varit publicerad i den tryckta tidskriften Jabbok och på ledarsidan i Nya Wermlandstidningen
(i NWT byttes rubrikens utropstecken till ett frågetecken). Red.

Svensk socialdemokrati har aldrig varit demokratisk !


Svensk socialdemokrati har aldrig varit demokratisk.
Dess socialistiska ideologi är sådan att den står i  konflikt med sann demokrati och sann respekt för individen, för varje människas höga värde. Det här behövde alla  börja samtala om och  pröva i ärlighetens spegel. 

Under den socialdemokratiska eran har vi  fått vara med om många människokränkande företeelser. Steriliseringsvåg, lobotomivåg, åsiktsregistrering, för att ta några exempel..  Då Dagens Nyheter för en tid sedan i artiklar belyste en del av dessa företeelser kom man också att visa att på frisinnat håll, genom Gustav Mosesson,  rektor för Missionsförbundets predikantskola, fanns en kraft som i riksdagen kämpade emot den personlighetens stympning som tvångssteriliseringen utgjorde.  Han hade en annan värderingsgrund som gav respekt för människovärdet. 

Både kränkande och demokratihämmande är också det partipolitiska åsiktsförtryck, som LO står för i sin sammanflätning med Socialdemokratiska partiet. I löntagarorganisationer skall alla löntagare vara likvärdiga. 

 Demokrati betyder folkstyre. Folket består av individer och  inte av  klumpar av människor, som betecknas som klasser som står emot varann. Den s. k klasskampen och kollektivismen är av ondo. Den utgör ett förakt för den enskilda människan och har gjort henne till ett medel för ett mål. 

Den maktstruktur som svensk socialdemokrati skapat för sitt eget maktutövande har fått negativa konsekvenser  för vårt land,  för dess människor och deras värdighet och har hämmat en god demokratisk urveckling.  De ideologiska frågorna  behöver åter komma i centrum så att hållbara och människovärdiga värderingar  åter kan se dagens ljus. Vi bör göra upp med socialismen, därför att den också  är blockpolitikens skapare och göder den klasscism som hindrar den samhörighet som innesluter alla i gränslös omtänksamhet. 

Under rubriken ”Uppnådd av Gud” berättade jag  tidigare, i min tidskrift  Jabbok, något om min väg till tro på Gud. Ur ett avsnitt  av en uppgörelse med den ideologi  som utarmat svenska samhället på andliga värden och personligt ansvar citerar jag:

"Från att ha växt upp i ett hem där gudstron var något naturligt gick min väg under 40 - 50-talet in i  ifrågasättandet av Gud. Kanske var han inte Skaparen utan endast en skapelse av människan." 

Det var en tid av positiv framtidstro i det svenska samhället. Skonad från andra världskrigets förödelse hade vi stora resurser  för ökat välstånd. Efterkrigstidens svenska folk inriktar sig på ett sekulärt materialistiskt välfärdssamhälle. I detta behövs inte Gud. Det är de socialistiska kollektiva lösningarna, som skulle möta människors  behov. Dit hörde inte några andliga värden. 

I den svenska socialdemokratiska tappningen fanns visserligen utrymme för människor med gudstro att använda sig av religionen som det  ”opium för folket”, det enligt marxismen utgjorde. Det var ju ett behov som skulle upphöra. I totalitära socialistiska stater kunde man påskynda avvecklingen av gudstron med förbud och omskolning, som det kallades. Det faktum att vi i vårt land haft  andra partier som varit en demokratisk utmaning, har hela tiden varit den motkraft som kunnat bevara vissa demokratiska ramar, som socialismen tvingats ta hänsyn till. Här har inte minst i ett tidigare skede de frisinnade haft stor betydelse. De representerade oftast  det folk som inom svensk kristenhet hade personlig gudstro, som slagit vakt om den judisk-kristna etiken och som tillmäter människan personligt ansvar,  samtidigt som man är mån om att inte kränka människans frihet att välja själv, även om hon väljer bort Gud. På detta kan en sann demokrati grundas. Socialismen  har aldrig varit demokratisk. Inte heller svensk socialdemokrati i sin uppbyggnad ledd av den Hegel - Marxistiska historieuppfattningen. Slutmålet är att uppnå det socialistiska idealsamhället,  som man  enligt sin tro kommer att uppnå. Det var bara en tidsfråga.  Demokratin har man i viss mån tillämpat inom partiet - de egna leden. Då har det gällt medel och mål.  Gentemot andra har det varit mer taktik än demokrati.  Andra partier har närmast betraktats som provisorier som skulle slås ut och försvinna. ”Dom skall få ett helvete”, sa Olof Palme på valnatten då det stod klart att  han förlorat makten. Ingen generositet och respekt för folkets röst , men det speglar  den dogmatiska socialdemokratins uppfattning av demokrati. Socialdemokratin kom ju att också bestå av andra som inte var dogmatiskt renläriga. Ofta har partiboken haft stor  betydelse, ja avgörande  betydelse för att få tjänster i samhället. Ett medlemskap säkrade en tjänst och framgång för många opportunister. Man blev medlem, utan att omfatta ideologin. Därmed fördes också  andra värderingar in. 

Men materialistiska synen och  klasscismens sjuka folkindelning, har de rättrogna slagit vakt om. Rika pampar har talat om ”vi i arbetarklassen” och i sin välmåga inte haft ett praktiskt handtag att personligt ge den fattige. De har om det gagnat dem själva utan betänksamhet ”sålt den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor”, för att citera profeten Amos. Denna materialistiska kollektivism har varit olycklig för vårt folks själsliga hälsa. Det  man ställde ut och bjöd på i det svenska folkhemmets marknad har lett fel. Helt enkelt därför  att om premissen är fel så blir slutledningen, resultatet fel, enligt den enklaste av logikens lagar. 

Kollektivismens idé räknar alltid med en elit. Denna elit ser sig själv ofta stå över kollektivet.   Den svarar för anpassning  och förändring  för maktpositionens bevarande som blir överordnat människans bästa. Det är omoraliskt och andas människoförakt. Så blir det när inte längre budet att älska sin nästa som sig själv, är vägledande. Den socialistiska idén gjorde människan till bricka i ett spel, också i Sverige. Att Zugarnov det ryska kommunistpartiets nuvarande ledare (1) , tar Sverige som ett exempel där kommunismen lyckats, förändrar inte detta faktum. Det är inget som vi bör känna oss smickrade av. Vad socialdemokratiska partiet i Sverige lyckats med är att  få sina värderingar och språkbruk att bli villkor för den partipolitiska debatten och massmedias och journalisters behandling av samhällsfrågor. Därför så lite av förnyande självständighet från andra politiska partier.  Ändå saknas det inte insikt att det är dags för uppbrott. Kommunismens såväl som svensk socialdemokratis ideologiska grund är sådan att den står i konflikt med både judisk-kristen etik och sann demokrati.                                                                                                                                                            

                                                                                      Ben Benson

                                                                               Redaktör för tidskriften Jabbok                                                                     
                                                                               www.jabbok.se
                                                                                Ordinerad pastor  SMF          
1) då artikeln skrevs      

     


Tipsa en vän     Skriv utTILLBAKABLICK och REFLEXION

Fann 1 artikel.

Rubrik   Författare   Publicerad

Återblick och reflexionerUnder denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.    Benson   2018-09-14
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva