EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 15:25
Artiklar
Förstasidan

  Nästa »

TIDEN ÄR INNE !   TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !


Arne Eriksson 2016-11-03

Jesus är utan tvekan den störste förkunnare som någonsin funnits. Han hade Guds uppdrag att tala. Och ett gudagivet budskap att föra fram. Han förkunnade ”Guds budskap” säger texten. Det anger att Jesus har något angeläget att säga som också vi behöver höra. Jesus introducerar här den klassiska trepunktspredikan.
 

 


(Predikan av Arne Eriksson vid Skarpnäckskyrkans 30-årsjubileum i december 2015.)
 

I  TIDEN ÄR INNE! 

Det känns bekant!

Vi är i hög grad uppknutna till tider. Det är mycket fråga om år, dag och när. Svensken är bra på detta. Naturligtvis är den tid jag har viktig. Att agera i rätt tid osv. har med ordning och effektivitet att göra. 

Texten handlar om Guds tid som är viktigare än vår tid.

Gud har bestämda tider och stunder i sitt handlande. Hos Gud finns inget för tidigt eller försent. Inget på måfå. Guds ingripande kännetecknas av ordning och reda. Det gäller det stora världsskeendet såväl som den enskilda, lilla människans livssituation. Ex Jesus talade om ”min stund”.

När Jesus säger att tiden är inne, menar han att Guds bestämda tidsmått nu är fyllt. Världsloppet har nått en punkt där Gud gör ett avgörande ingripande. Nu träder Gudasonen fram för att fullgöra sitt uppdrag! Gal 4:4 "När tiden var inne sände Gud sin Son i världen."  Den evige, tidlöse Guden lämnar sin tidlösa tillvaro och träder in i vår tidsbundna värld.

Vi som varit med i Skarpnäckskyrkans historia har en stark övertygelse om att Skarpnäckskyrkan har haft en tydlig plats i Guds tidsplan.


 

 II  GUDS RIKE ÄR NÄRA  

- ett genomgående tema i Jesu förkunnelse.

”Guds rike” nämns ett hundratal gånger i evangelierna. Vi är bekanta med riken, områden på denna jord som behärskas av någon och kännetecknas av något. Jesus kommer med ett rike. 

Tydligt att det är ett annorlunda rike och kallas ofta Himmelriket.

”Det är fråga om en glimt av himmel på jord. En försmak av det himmelska. Himlen har landat i vår mitt! Det är kärlekens rike! Det är fridens och frihetens rike! Gudsriket har sitt starkaste fäste i människors hjärtan. ”Riket är i er”, sa Jesus. Det är en fascinerande tanke: En vanlig människa som du och jag får vara representanter, ja, bärare av Guds rike här på jorden. Till och med en förmedlare av rikets kärlek och frid.

  

III   VIKTIGT:  OMVÄND ER OCH TRO PÅ BUDSKAPET

 - en maning till omvändelse och tro

Vi skall vända oss mot honom därför att han är vänd mot oss. Gud har inte vänt sig bort. Genom Jesus är han vänd mot oss. Människan är sedan syndafallet felvänd. Inte endast vilsen, utan ur Guds synpunkt felvänd, bortvänd på väg bort.

Nu är tiden inne, säger Jesus. Vänd om! Vänd er rätt!

Vänd er mot Gud! Korrigera kursen! Vänd er från hopplöshet och mörker mot framtid och ljus! Vänd om från själviskheten, den diffusa religiositeten, materialismen! Gud har i Jesus Kristus vänt sitt ansikte till oss. Nu handlar det om att vi vänder ansiktet mot honom och tar emot Riket i våra liv.

 

”Öppna Ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds Son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära.” En bön från Psalmboken.


Tipsa en vän     Skriv utÅterblick och reflexioner
Under denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.

 

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

JESUS -  VEM VAR HAN?

Jesus, den av Gud smorde, är densamme i går, i dag och i evighet.  Hebr. 13:8
Orden från Hebreerbrevets författare ger ett svar som lyfter fram att det finns en tidlös gudsnärvaro  i tiden. 

Läs mer

Reflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga krig och hot. De flesta andra länder kan kosta...

Läs mer

Läs mer
Ben Benson 90 år (29 nov. 2016)

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva