EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Måndagen den 23 oktober 2017 - klockan 18:48
Artiklar
Förstasidan

  Nästa »

TIDEN ÄR INNE !   TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !


Arne Eriksson 2016-11-03

Jesus är utan tvekan den störste förkunnare som någonsin funnits. Han hade Guds uppdrag att tala. Och ett gudagivet budskap att föra fram. Han förkunnade ”Guds budskap” säger texten. Det anger att Jesus har något angeläget att säga som också vi behöver höra. Jesus introducerar här den klassiska trepunktspredikan.
 

 


(Predikan av Arne Eriksson vid Skarpnäckskyrkans 30-årsjubileum i december 2015.)
 

I  TIDEN ÄR INNE! 

Det känns bekant!

Vi är i hög grad uppknutna till tider. Det är mycket fråga om år, dag och när. Svensken är bra på detta. Naturligtvis är den tid jag har viktig. Att agera i rätt tid osv. har med ordning och effektivitet att göra. 

Texten handlar om Guds tid som är viktigare än vår tid.

Gud har bestämda tider och stunder i sitt handlande. Hos Gud finns inget för tidigt eller försent. Inget på måfå. Guds ingripande kännetecknas av ordning och reda. Det gäller det stora världsskeendet såväl som den enskilda, lilla människans livssituation. Ex Jesus talade om ”min stund”.

När Jesus säger att tiden är inne, menar han att Guds bestämda tidsmått nu är fyllt. Världsloppet har nått en punkt där Gud gör ett avgörande ingripande. Nu träder Gudasonen fram för att fullgöra sitt uppdrag! Gal 4:4 "När tiden var inne sände Gud sin Son i världen."  Den evige, tidlöse Guden lämnar sin tidlösa tillvaro och träder in i vår tidsbundna värld.

Vi som varit med i Skarpnäckskyrkans historia har en stark övertygelse om att Skarpnäckskyrkan har haft en tydlig plats i Guds tidsplan.


 

 II  GUDS RIKE ÄR NÄRA  

- ett genomgående tema i Jesu förkunnelse.

”Guds rike” nämns ett hundratal gånger i evangelierna. Vi är bekanta med riken, områden på denna jord som behärskas av någon och kännetecknas av något. Jesus kommer med ett rike. 

Tydligt att det är ett annorlunda rike och kallas ofta Himmelriket.

”Det är fråga om en glimt av himmel på jord. En försmak av det himmelska. Himlen har landat i vår mitt! Det är kärlekens rike! Det är fridens och frihetens rike! Gudsriket har sitt starkaste fäste i människors hjärtan. ”Riket är i er”, sa Jesus. Det är en fascinerande tanke: En vanlig människa som du och jag får vara representanter, ja, bärare av Guds rike här på jorden. Till och med en förmedlare av rikets kärlek och frid.

  

III   VIKTIGT:  OMVÄND ER OCH TRO PÅ BUDSKAPET

 - en maning till omvändelse och tro

Vi skall vända oss mot honom därför att han är vänd mot oss. Gud har inte vänt sig bort. Genom Jesus är han vänd mot oss. Människan är sedan syndafallet felvänd. Inte endast vilsen, utan ur Guds synpunkt felvänd, bortvänd på väg bort.

Nu är tiden inne, säger Jesus. Vänd om! Vänd er rätt!

Vänd er mot Gud! Korrigera kursen! Vänd er från hopplöshet och mörker mot framtid och ljus! Vänd om från själviskheten, den diffusa religiositeten, materialismen! Gud har i Jesus Kristus vänt sitt ansikte till oss. Nu handlar det om att vi vänder ansiktet mot honom och tar emot Riket i våra liv.

 

”Öppna Ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds Son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära.” En bön från Psalmboken.


Tipsa en vän     Skriv utReflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga...

Läs mer
Ben Benson 90 år

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

Bankgironummer 5121 - 5788
Stiftelsen Jabbok har nu ett BG-konto hos Handelsbanken i Sköndal. Till detta hör bankgiro nummer 5121-5788. Använd detta vid inbetalning av ditt ekonomiska stöd till stiftelsens verksamhet. Den tidigare...

Läs mer

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

Jesus är utan tvekan den störste förkunnare som någonsin funnits. Han hade Guds uppdrag att tala. Och ett gudagivet budskap att föra fram. Han förkunnade ”Guds budskap” säger texten. Det anger att...

Läs mer

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."Israels premiäminister Benjamin Netanyahus tal i FN den 22 septemer 2016 på engelska:
                           ...

Relaterad bild

Läs mer

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Svensk socialdemokrati har aldrig varit demokratisk !

 

Storbritanniens justitieminister:

"BDS BEGÅR VÄRRE BROTT ÄN APARTHEID"

JESUS -  VEM VAR HAN?

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

KalenderSyftet med denna skrift på 48 sidor är att ge korta, relevanta och sakliga svar på vanliga frågor som vi på Svensk Israel-Information (SII) ofta får från allmänheten, inte minst från skolungdomar, studenter och journalister.

Problemställningarna rör både historiska aspekter och det moderna Israel samt konflikten med palestinierna och arabländerna. Sammanställningen tillför perspektiv som idag ofta saknas i den svenska debatten, och som vi därför tycker är extra angelägna, som

1. Hur bildades den moderna judiska staten Israel?
2. Varför är Jerusalem Israels huvudstad?
3. Fanns det en judisk närvaro i landet efter antiken?
4. Vilken är kopplingen mellan palestinierna och Palestina?
5. Varför finns det så många palestinska flyktingar?
6. Hur uppstod de judiska flyktingströmmarna?
7. Varför ockuperade Israel Västbanken och Gaza 1967?
8. Hur styrs de palestinska områdena idag?
9. Varför har Israel byggt en barriär/mur mot palestinska områden?
10. Varför finns det bosättningar på ockuperat område?
11. Hur skiljer man på antisemitism och kritik mot Israel?
12. Hur ser Israels relation till FN ut?
13. Hur fungerar den israeliska Lagen om återvändande?
14. Vilka är de avgörande frågorna i fredsförhandlingarna mellan palestinierna och Israel?

Låter det intressant? Beställ då ditt exemplar genom att betala in 70 kr till Svensk Israel-Information på plusgiro: 506665-9 eller på bankgiro: 5149-0373, s skickar vi dig häftet.

Eftersom vi – till skillnad från Palestinagrupperna inte får statligt stöd – måste vi tyvärr be om betalning till självkostnadspris för skriften.

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva