Besöksreaktioner
på den antisemitiska utställningenBen Benson 2012-04-02


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
För besökarna av Bildas utställning i Immanuelskyrkan fanns utlagd en gästbok.

Där kunde jag vid mitt besök på Palmsöndagen se att det mesta som skrivits var avståndstaganden 

och uppmaningar till kyrkans ledning om att reagera.   

 

 

 

Några exempel från besöksboken:

 

”Jag vill uppmana Immanuelskyrkans medlemmar att våga reagera till sin styrelse o ledning på utställningen.

Den demoniserar ytterligare judarna o Israels utsatta situation i Mellanöstern o i Sverige.

Vi hednakristna borde istället stödja Israel. Inte fortsätta med antijudiska karikatyrer.
Frälsningen kommer från judarna, sa Jesus Kristus (Joh. 4:22).”

                            Mats Olofsson

                             Stockholm

 

      ___________

 

”En sådan utställning hör inte hemma i en kristen kyrka. Jesus blev självklart jude, Gud välsigne ISRAEL. Muren räddar människoliv.”

                          Björn Svedin

 

     ____________

 

29/ 3  ”Denna utställning är rascism !

            Är detta en kyrka ?

             Ett fokus borde vara att uppmärksamma de kristnas flykt från mellanöstern.

             Bilderna ger inte hela bilden. Ni borde fråga er varför palestina-styrda Betlehem är nästan   

             tömd på kristna.

             Leve mellanösterns etniska minoriteter, assyrier, kurder, judar, kopter och må det bli fred.”                

                                              / ÄLSKA DIN NÄSTA    (ingen namnunderskrift. red. anm.)

 

 

 

VIDRIGT !

Ökad förståelse genom att beskriva judar som skadedjur ?

Ni borde skämmas.