EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 14:51
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


EU saknar hållbar etisk värdegrund


Ben Benson 2010-10-02

När EU - den europeiska gemenskapen av stater började arbetet med en grundlag, det s k Lissabonfördraget, ville man i denna kunna hänvisa till en värdegrund på vilken Europa byggts och växt fram. Förslaget blev den kristna värdegrunden. Men det visade sig vara omöjligt att enigt kunna  hänvisa till någon kyrkans etik i praktik. Sydeuropeiska katolska länder,  såsom Spanien, försökte i det längsta, men  förslaget föll, i något som man kanske kan kalla tyst enighet. Man gjorde rätt. Den europeiska kristenhet, som jag ändå tillhör, uppvisar inte i sin 2000-åriga historia någon samlande etisk grund som kyrka. Otaliga konflikter i splittrande kyrkoriktningar och allianser med politiska maktutövare inom kejsarehus, kungahus och furstehus, som i sin tur låg i fejd med varann. vittnar inte om någon fast värdegrund. Det gäller också Sverige som krigade under 30 år i Tyskland för protestantismen emot katolicismen och de styrande förelade sedan oss svenskar att tro på Lutherskt vis. Däremot kunde med lite reflexion de som arbetade med Lissabonfördraget  hänvisat till den judiska etikens betydelse för Europa. Vartän i Europa det judiska folket kom i förskingringen byggde man upp och berikade landet. När de antijudiska strömningar, som ständigt fick ny näring genom  kyrkans antisemitism, ledde till förföljelser, vandrade man vidare till nästa land och byggde upp för att inför nya pogromer bli tvungen att på nytt flytta. De tio budorden som för dem var vägledande, ger en etisk grund att bygga på.
                          Ben Benson 
Läs sidorna 2 och 3 i tryckta tidningen Jabbok 1-2010

Tipsa en vän     Skriv utEU saknar hållbar etisk värdegrund


När EU - den europeiska gemenskapen av stater började arbetet med en grundlag, det s k...

Läs mer

ÅTER TILL SKAPAREN 
är vägen till befrielse!  

Artikel i Dagen 8 september 1988  

Den sexuella frigörelsen har inte lett till   ett lyckorike.Samlevnadsproblemen har ökat och orsakat förnedrande konflikter, d...

Läs mer

I. Regering och riksdag skall inte stifta kultiska lagar!
Ett brev sänt till alla partiledare hösten 1992

Ur sekulariseringens vakuum söker människan sig alltmer till olika kultiska fö...

Läs mer

II   PARTNERSKAPSLAGEN - EN KULTLAG I KROCK MED DE TRE MONOTEISTISKA RELIGIONERNA
                                Artikel publicerad i Jabbok 2-1995 


Under förra århundradet fram till början av 90-talet talades det ofta om det...

Läs mer

Ett brev till de folkvalda från en medborgare.
Värderade riksdagsledamöter!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva