EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Måndagen den 23 oktober 2017 - klockan 18:53
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


EU saknar hållbar etisk värdegrund


Ben Benson 2010-10-02

När EU - den europeiska gemenskapen av stater började arbetet med en grundlag, det s k Lissabonfördraget, ville man i denna kunna hänvisa till en värdegrund på vilken Europa byggts och växt fram. Förslaget blev den kristna värdegrunden. Men det visade sig vara omöjligt att enigt kunna  hänvisa till någon kyrkans etik i praktik. Sydeuropeiska katolska länder,  såsom Spanien, försökte i det längsta, men  förslaget föll, i något som man kanske kan kalla tyst enighet. Man gjorde rätt. Den europeiska kristenhet, som jag ändå tillhör, uppvisar inte i sin 2000-åriga historia någon samlande etisk grund som kyrka. Otaliga konflikter i splittrande kyrkoriktningar och allianser med politiska maktutövare inom kejsarehus, kungahus och furstehus, som i sin tur låg i fejd med varann. vittnar inte om någon fast värdegrund. Det gäller också Sverige som krigade under 30 år i Tyskland för protestantismen emot katolicismen och de styrande förelade sedan oss svenskar att tro på Lutherskt vis. Däremot kunde med lite reflexion de som arbetade med Lissabonfördraget  hänvisat till den judiska etikens betydelse för Europa. Vartän i Europa det judiska folket kom i förskingringen byggde man upp och berikade landet. När de antijudiska strömningar, som ständigt fick ny näring genom  kyrkans antisemitism, ledde till förföljelser, vandrade man vidare till nästa land och byggde upp för att inför nya pogromer bli tvungen att på nytt flytta. De tio budorden som för dem var vägledande, ger en etisk grund att bygga på.
                          Ben Benson 
Läs sidorna 2 och 3 i tryckta tidningen Jabbok 1-2010

Tipsa en vän     Skriv utEU saknar hållbar etisk värdegrund


När EU - den europeiska gemenskapen av stater började arbetet med en grundlag, det s k...

Läs mer

ÅTER TILL SKAPAREN 
är vägen till befrielse!  

Artikel i Dagen 8 september 1988  

Den sexuella frigörelsen har inte lett till   ett lyckorike.Samlevnadsproblemen har ökat och orsakat förnedrande konflikter, d...

Läs mer

I. Regering och riksdag skall inte stifta kultiska lagar!
Ett brev sänt till alla partiledare hösten 1992

Ur sekulariseringens vakuum söker människan sig alltmer till olika kultiska fö...

Läs mer

II   PARTNERSKAPSLAGEN - EN KULTLAG I KROCK MED DE TRE MONOTEISTISKA RELIGIONERNA
                                Artikel publicerad i Jabbok 2-1995 


Under förra århundradet fram till början av 90-talet talades det ofta om det...

Läs mer

Ett brev till de folkvalda från en medborgare.
Värderade riksdagsledamöter!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

KalenderSyftet med denna skrift på 48 sidor är att ge korta, relevanta och sakliga svar på vanliga frågor som vi på Svensk Israel-Information (SII) ofta får från allmänheten, inte minst från skolungdomar, studenter och journalister.

Problemställningarna rör både historiska aspekter och det moderna Israel samt konflikten med palestinierna och arabländerna. Sammanställningen tillför perspektiv som idag ofta saknas i den svenska debatten, och som vi därför tycker är extra angelägna, som

1. Hur bildades den moderna judiska staten Israel?
2. Varför är Jerusalem Israels huvudstad?
3. Fanns det en judisk närvaro i landet efter antiken?
4. Vilken är kopplingen mellan palestinierna och Palestina?
5. Varför finns det så många palestinska flyktingar?
6. Hur uppstod de judiska flyktingströmmarna?
7. Varför ockuperade Israel Västbanken och Gaza 1967?
8. Hur styrs de palestinska områdena idag?
9. Varför har Israel byggt en barriär/mur mot palestinska områden?
10. Varför finns det bosättningar på ockuperat område?
11. Hur skiljer man på antisemitism och kritik mot Israel?
12. Hur ser Israels relation till FN ut?
13. Hur fungerar den israeliska Lagen om återvändande?
14. Vilka är de avgörande frågorna i fredsförhandlingarna mellan palestinierna och Israel?

Låter det intressant? Beställ då ditt exemplar genom att betala in 70 kr till Svensk Israel-Information på plusgiro: 506665-9 eller på bankgiro: 5149-0373, s skickar vi dig häftet.

Eftersom vi – till skillnad från Palestinagrupperna inte får statligt stöd – måste vi tyvärr be om betalning till självkostnadspris för skriften.

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva