EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Måndagen den 23 oktober 2017 - klockan 18:49
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


---
ÄNGLARS BUDSKAP:
Han är inte här!
Han är uppstånden!


Ben Benson 2009-04-05

Ett omtumlande budskap.
Och ändå var tron på uppståndelse från de döda något som man tillsammans med den största riktningen inom judiska folket, nämligen fariseérna, bekände sig tro på. 

”Varför söker ni den levande här bland de döda. Han är inte här, han har uppstått.” Det var änglars budskap.  
Vem hade uppstått från de döda? Jo, juden Jesus från Nasaret, som hade fötts i Davids stad Betlehem, därför att hans föräldrar var av Davids hus och rest till denna stad för att registreras som  skattepliktiga till romerska  kejsarstaten. Han  hade sedan levt sitt liv både i Galiléen och i Jerusalem och omkringliggande judiska bygder. 
Det är ett omtumlande budskap, som nådde Jesu lärjungar och närmaste vänkrets. Först  genom ett änglabudskap, som gavs till några kvinnor som kommit till graven för att ge en sista omtanke. Och ändå var tron på uppståndelse från de döda något som man tillsammans med den största riktningen inom judiska folket, nämligen fariseérna, bekände sig tro på.
Graven är tom. Jesus från Nasaret är uppstånden från de döda! Detta  är lika viktigt som det som hände innan, då romarna korsfäste Jesus. Vittnesbörden,  de olika uttrycken  där man försöker återge ett faktiskt skeende, blev personligt färgade av upplevelsens karaktär, bedrövelse, glädje och yttre omständigheter.
”De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem.”
Luk. 24:2 
Ett annat möte med den uppståndne är när två lärjungar är på väg till byn Emaus. Bedrövade talade de med varandra om vad som hänt. Luk. 24 :11-35. När de går där med nedtyngda sinnen kommer en man upp vid deras sida och frågar: ”Vad är det ni går här och talar med varandra om?
De svarar: ”Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet  vad som har hänt där under dessa dagar.” v 18 
”... vi hoppades att han var den som skall befria Israel.”
Mannen vid deras sida, Jesus, inte igenkänd av dem, ger dem en tillbakablick på det folks historia som de lika väl som han hörde samman med.
 ”Och med början hos Mose och alla profeterna  förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.” v 27 När Jesus sedan på kvällen, som de två männens gäst, bröt brödet med dem så öppnades deras ögon och de kände igen honom. Då var det dags att skiljas åt.
Paulus, en annan jude, vars vittnesbörd skulle få stor betydelse i vår världs historia, möter Jesus i ett bländande ljussken på vägen till Damaskus: Han berättar senare om vad han fått mottaga:  ”Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen. i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas (Petrus) och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit.Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster...” 1 Kor. 15:3-8
Så kunde Paulus vända sig till hednafolkens människor med uppmaningen: ”Låt försona er med Gud!”  ”Ty Gud försonade hela världen  med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.” 
Detta försoningsverk sker i det judiska folkets mitt. Var skulle det annars skett? Det var där de människor fanns som kunde bära ut dess budskap 
Det som i kyrkan kallas den första pingstdagen har faktiskt firats sedan Guds förbund med Israel instiftades på Sinai. Det aktualiserar det faktum att det inte finns någon pingstens andeutgjutelse utanför eller vid sidan av de vid Sinai givna Guds bud. 
I dag, i en trött och moraliskt nedkörd värld behövs både den vid Sinai givna etiken och uppståndelselivets Ande och kraft. 
                          Ben Benson    

Tipsa en vän     Skriv utAntisemitismen i svenska skolläromedel 
granskad av Dr Leif Carlsson,
lektor vid 
Jönköpings Universitet

Vem bar ansvaret för Jesu död?

Tord Fornberg granskar en tvåtusenårig kontroversiell fråga

---
ÄNGLARS BUDSKAP:
Han är inte här!
Han är uppstånden!

Ett omtumlande budskap.Och ändå var tron på uppståndelse från de döda något som man tillsammans med...

Läs mer

Den Heliga Gravens kyrka
Den Heliga gravens kyrka rymmer inom sig både Golgata, där Jesus...

Läs mer

DET FÖRLOVADE LANDET
Tolkning av texter

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

KalenderSyftet med denna skrift på 48 sidor är att ge korta, relevanta och sakliga svar på vanliga frågor som vi på Svensk Israel-Information (SII) ofta får från allmänheten, inte minst från skolungdomar, studenter och journalister.

Problemställningarna rör både historiska aspekter och det moderna Israel samt konflikten med palestinierna och arabländerna. Sammanställningen tillför perspektiv som idag ofta saknas i den svenska debatten, och som vi därför tycker är extra angelägna, som

1. Hur bildades den moderna judiska staten Israel?
2. Varför är Jerusalem Israels huvudstad?
3. Fanns det en judisk närvaro i landet efter antiken?
4. Vilken är kopplingen mellan palestinierna och Palestina?
5. Varför finns det så många palestinska flyktingar?
6. Hur uppstod de judiska flyktingströmmarna?
7. Varför ockuperade Israel Västbanken och Gaza 1967?
8. Hur styrs de palestinska områdena idag?
9. Varför har Israel byggt en barriär/mur mot palestinska områden?
10. Varför finns det bosättningar på ockuperat område?
11. Hur skiljer man på antisemitism och kritik mot Israel?
12. Hur ser Israels relation till FN ut?
13. Hur fungerar den israeliska Lagen om återvändande?
14. Vilka är de avgörande frågorna i fredsförhandlingarna mellan palestinierna och Israel?

Låter det intressant? Beställ då ditt exemplar genom att betala in 70 kr till Svensk Israel-Information på plusgiro: 506665-9 eller på bankgiro: 5149-0373, s skickar vi dig häftet.

Eftersom vi – till skillnad från Palestinagrupperna inte får statligt stöd – måste vi tyvärr be om betalning till självkostnadspris för skriften.

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva