EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Måndagen den 23 oktober 2017 - klockan 18:46
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

JESUS -  VEM VAR HAN?

JESUS -  VEM VAR HAN?


Ben Benson 2016-02-25

Jesus, den av Gud smorde, är densamme i går, i dag och i evighet.  Hebr. 13:8
Orden från Hebreerbrevets författare ger ett svar som lyfter fram att det finns en tidlös gudsnärvaro  i tiden. 


Jesus, den av Gud smorde, är densamme i går, i dag och i evighet.  Hebr. 13:8

Dessa ord hämtade från Hebreerbrevet kan få vara det sammanfattande svaret på vem Jesus från  Nasaret var, vem han är idag. och hur han berör oss in i varje tid, tiderna igenom. 

I en därför bestämd tid av vår världs människohistoria är han Guds tilltal och uppenbarelse genom ett därför utsett folk och på en därtill given plats på vår jord.

Jesu livs gärning utformades i tre judisk-israeliska landområden. Galilén, Samarien och Judéen.

Provinser under Romarrikets ockupation och styre, men med den vidsträckta självständighet, som givits det judiska folket med dess då flertusenåriga judisk-israeliska tradition, knuten till detta geografiska område. 

I den norra provinsen, av det som av Matteus kallas hedningarnas Galiléen, börjar Jesu livsgärning.  

Ett område vars befolknning förutom tillhörig Israels  och Juda folk, bl a bestod av romersk militär och militärledning och civil administration, såväl som av affärsfolk knutna till det livliga affärsliv som hör samman med de genomkorsande handelsvägarna från Österns länder till Egypten. Om Jesus sägs: ”Han vandrade omkring i hela Galiléen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.”  Matt. 4:23. Jesus möter här i Galiléen  ett  skriande behov av förändring  hos människor där nöden är stor och hopplösheten satt sin prägel på livet. Det berörde Jesus, ”När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjjälplösa, som får utan herde.”  

 

Den Jesusrörelse, som här fick sin början har sedan till denna dag aldrig upphört. Den har berört  och berör judiska folket och goyim - de andra folken, oftast kallad hednafolken.Den har många gånger blivit undanträngd av religiöst förfall och materialistisk försnävning av livet och av olika slags maktanspråk. Det fanns alltid och finns alltid ett Guds tilltal i Jeususrörelsens möten. Gud blev igenkänd då och Gud blir igenkänd nu idag där Jesus är i rörelse. ”Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem.”  Matt 2:13. Detta Guds tilltal satte människan i centrum för att upprätta henne och återge hennes höga gudagivna värde. 

I begynnelsen skapade Gud...”1 Mos 1-... ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.”

När konung David , som levde flera hundra år tidigare, tittar upp mot himlen och ser månen och stjärnhimlen i ett oändligt universum förundras han över den plats Gud givit människan i sin skapelse. ”Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? ...Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter.”  Psalm 8:

Jesus hänvisade ofta till sig själv som Människosonen. Det är den titel Jesus använder om sig själv. En titel som återfinns i Daniels bok. Jesus talar däremot aldrig om sig själv som Guds Son.

Det är andra som gör det och som ställer frågor. 

Jesus sonskap är ett sonskap inom det högsta i Guds skapelse som ju är människan.

Människosonen har kommit för att  söka efter det som var förlorat. och rädda det..  Luk. 19:10

Han är en av oss 

”Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom.”

”Människosonen Jesusrörelsen är gränsöverskridande.    

                                               ----------------------------------------

Ta del av Jabbok som Internettidning! www.jabbok.se  
Vidarebefordra till vänner och bekanta!
Sätt in en gåva,  prenumerera.  Stiftelsen Jabbok bankgiro  5121-5788

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  i 

 


Tipsa en vän     Skriv utReflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga...

Läs mer
Ben Benson 90 år

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

Bankgironummer 5121 - 5788
Stiftelsen Jabbok har nu ett BG-konto hos Handelsbanken i Sköndal. Till detta hör bankgiro nummer 5121-5788. Använd detta vid inbetalning av ditt ekonomiska stöd till stiftelsens verksamhet. Den tidigare...

Läs mer

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

Jesus är utan tvekan den störste förkunnare som någonsin funnits. Han hade Guds uppdrag att tala. Och ett gudagivet budskap att föra fram. Han förkunnade ”Guds budskap” säger texten. Det anger att...

Läs mer

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."Israels premiäminister Benjamin Netanyahus tal i FN den 22 septemer 2016 på engelska:
                           ...

Relaterad bild

Läs mer

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Svensk socialdemokrati har aldrig varit demokratisk !

 

Storbritanniens justitieminister:

"BDS BEGÅR VÄRRE BROTT ÄN APARTHEID"

JESUS -  VEM VAR HAN?

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

KalenderSyftet med denna skrift på 48 sidor är att ge korta, relevanta och sakliga svar på vanliga frågor som vi på Svensk Israel-Information (SII) ofta får från allmänheten, inte minst från skolungdomar, studenter och journalister.

Problemställningarna rör både historiska aspekter och det moderna Israel samt konflikten med palestinierna och arabländerna. Sammanställningen tillför perspektiv som idag ofta saknas i den svenska debatten, och som vi därför tycker är extra angelägna, som

1. Hur bildades den moderna judiska staten Israel?
2. Varför är Jerusalem Israels huvudstad?
3. Fanns det en judisk närvaro i landet efter antiken?
4. Vilken är kopplingen mellan palestinierna och Palestina?
5. Varför finns det så många palestinska flyktingar?
6. Hur uppstod de judiska flyktingströmmarna?
7. Varför ockuperade Israel Västbanken och Gaza 1967?
8. Hur styrs de palestinska områdena idag?
9. Varför har Israel byggt en barriär/mur mot palestinska områden?
10. Varför finns det bosättningar på ockuperat område?
11. Hur skiljer man på antisemitism och kritik mot Israel?
12. Hur ser Israels relation till FN ut?
13. Hur fungerar den israeliska Lagen om återvändande?
14. Vilka är de avgörande frågorna i fredsförhandlingarna mellan palestinierna och Israel?

Låter det intressant? Beställ då ditt exemplar genom att betala in 70 kr till Svensk Israel-Information på plusgiro: 506665-9 eller på bankgiro: 5149-0373, s skickar vi dig häftet.

Eftersom vi – till skillnad från Palestinagrupperna inte får statligt stöd – måste vi tyvärr be om betalning till självkostnadspris för skriften.

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva