EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 15:33
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

Israels vice försvarschef: ”Israels armé behöver tro på Gud mer än på tanks!” 

Israels vice försvarschef: ”Israels armé behöver tro på Gud mer än på tanks!” 


Ben Benson 2011-02-22

Vice försvarschefen Yair Naveh säger att de händelser som för närvarande skakar arabvärlden ”har tillkommit från ovan” av en hand som hjälper. Yair Naveh, IDF (Israeliska försvarsmakten) vice stabschef sa så i söndags (20 februari). Han sa också att Israels armé behöver nu Gudstro mer än tillgång till flygplan och tanks.Vice försvarschefenYair Naveh säger att de händelser som för närvarande skakar arabvärlden ”har tillkommit från ovan” av en hand som hjälper. Så sa Yair Naveh, IDF (Israeliska försvarsmakten) vice stabschef i söndags (20 februari). Han sa också att Israels armé behöver nu Gudstro mer än tillgång till flygplan och tanks.

Naveh gjorde dessa uttanden under mötet med Israels två chefsrabbiner , Yona Metzger och Shlomo Amar då de besökte den militära chefsrabbinens kontor på Tzrifin basen.

Naveh sa i sitt tal att han betraktade Israel som en ö av lugn i den Mellersta Östern storm, som också överraskat den officiella säkerhetstjänsten, som annars gör ett bra jobb.

”Men detta var en tillskyndelse från ovan”, sa han. ”Vi vet inte vart det leder. Men det är klart för oss att det finns en hand med från ovan.”

Naveh säger att plötsligt tillkomna demokratiska krafter i Mellersta Östern har alltid blivit ersatta av negativa extremister och religiöst våld. Naveh talade till chefsrabbiner och kallade IDF (Israeliska försvarsmakten) en judisk arme, en arme av troende och en arme som från sin begynnelse alltid ”vetat hur ett rätt förhållande skapas mellan de olika gemenskaper som finns representerade i armén. De religioner som finns där är alltid ledda av trons kraft och tillgivna de religiöst vägledande buden (mitzvot).
Armén har de sista åren mera öppet välkomnat religiosa soldater .


Refererat från israeliska tidningen Haaretz.

Tipsa en vän     Skriv utÅterblick och reflexioner
Under denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.

 

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

JESUS -  VEM VAR HAN?

Jesus, den av Gud smorde, är densamme i går, i dag och i evighet.  Hebr. 13:8
Orden från Hebreerbrevets författare ger ett svar som lyfter fram att det finns en tidlös gudsnärvaro  i tiden. 

Läs mer

Reflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga krig och hot. De flesta andra länder kan kosta...

Läs mer

Läs mer
Ben Benson 90 år (29 nov. 2016)

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva