EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 14:27
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


Reflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Leif Carlsson 2017-04-07


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga krig och hot. De flesta andra länder kan kosta på sig att förlora ett krig utan att gå under. Det kan inte Israel. Landet har under hela sin existens varit smärtsamt medvetet om att ett förlorat krig förmodligen innebär ett förlorat land. 

 

Hoten har varit konstanta medan aktörerna har växlat. Inledningsvis var det en konflikt med mäktiga arabiska grannländer. Nu har konfliken sitt fokus med palestinierna och dess ledare i Gaza och på västbanken. Hamas fortsätter sina beskjutningar mot civila israeler och ledarna på västbanken är resignerade. Det innebär dock inte att de arabiska grannländerna har lagt ner vapnen och hoten mot Israel. I Libanon och Syrien fortsätter aggressiviteten mot Israel. Ingen vet vad som kommer att hända i Syrien om Assadregimen sitter kvar eller om några andra tar makten. Oavsett vem som tar över makten så kommer hoten mot Israel att bestå. I en yttre sfär till grannländerna finns Iran och Saudiarabien som Israel måste hantera. Iran visar en fortsatt aggressiv attityd mot den judiska staten och stöder antiisraeliska krafter i Libanon och i Syrien. Till dessa fientliga makter måste Israel dessutom hantera ett världssamfund som intagit en oförstående attityd mot landet och dess säkerhet. Den nuvarande svenska regeringen utgör inget undantag. Tvärtom så har svenska utrikesdepartement med utrikesministern i spetsen gjort tydliga ensidiga markeringar mot Israel.

I ett land som ständigt hotas till sin existens måste självklart säkerheten inta en hög prioritet. Den som inte utsatts för hot har svårt att sätta sig in i den situation som Israel lever med. I förhandlingarna med palestinierna om västbanken och Gaza måste detta alltid vägas in. Vad kommer att hända om det uppstår en palestinsk stat som innebär att Israel vid gränsen mellan västbanken och medelhavet endast har ett 14 km brett område? Vilka garantier har Israel för att en liknande situation som den vid gränsen till Gaza inte kommer att uppstå vid västbanken?

Det nuvarande säkerhetsläget med dess nödvändiga bevakningar och kontroller drabbar självklart stora delar av den arabiska befolkningen på västbanken och i Gaza. Det är sorgligt att livet för många palestinier har blivit både svårt och besvärligt. Men vems är felet? Kan ett ständigt hotat land kritiseras för att vidta åtgärder som går ut på att skydda dess civilbefolkning? Knappast. Varje gång jag besöker Israel blir jag bedrövad över den situation som människor tvingas leva med. Det gäller israeler såväl som palestinier. Men jag blir mest bedrövad över omvärldens bristande förståelse för Israels säkerhet och dess utsatta läge. Det vore önskvärt om den svenska utrikesministern åtminstone vid något tillfälle kunde göra ett uttalande i den riktningen. Men det kanske är för mycket begärt. Den nuvarande svenska regeringen tycks ha bestämt sig för en uppfattning som går ut på att Israel ensidigt ska pekas ut som orsaken till konflikten. En sådan låst inställning gagnar knappast en fortsatt fredsprocess mellan parterna.

 

Teol dr Leif Carlsson, lektor vid Jönköping University

 

 


Tipsa en vän     Skriv utReflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel...

Läs mer

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

För dem som var med på den tiden har denna...

Läs mer

Veckans foto: 

Fredsspelare: Judiska och arabiska ungdomsteam i Jerusalem spelar basketboll för att främja  samexistens.
"Barn som leker tillsammans lär sig leva tillsammans".

Läs mer

TEMPELMODELL ÅTERFÖRD TILL JERUSALEM

Läs mer

Israels ständigt uträckta hand till fred !

PREMIÄRMINISTER NETANYAHUS TAL PÅ
BAR-ILAN-UNIVERSITETET I TEL AVIV -
14 JUNI 2009

FN-CHEFEN 
MANAR PALESTINIERNA ATT FÖRHANDLA

Israels vice utrikesminister till arabvärlden: Israel sträcker ut sin hand i fred


2009-12-18 18:26

Palestinierna gör av med mer vatten än svenskarna


2009-10-28 08:59

Vilka länder vågar egentligen 
 
Israel lita på?
 
 

FREDSPROCESS OCH FÖRSONING 
1.

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva