EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 15:05
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


FREDSPROCESS OCH FÖRSONING 
1.


Ben Benson 2009-06-16

Två tal har hållits som fått och kommer att få betydande uppmärksamhet i vår värld. 
Det ena hölls på Universitetet i Kairo av USAs president  Obama och det andra hölls av Israels premiärminister på Bar-Ilan universitetet i Tel Aviv. De båda talen är mer relaterade till varann än vad man kanske i allmänhet föreställer sig.


 
 
Två tal har hållits som fått och kommer att få betydande uppmärksamhet i vår värld.
Det ena hölls på Universitetet i Kairo av USAs president  Obama och det andra hölls av Israels premiärminister på Bar-Ilan universitetet i Tel Aviv. De båda talen är mer relaterade till varann än vad man kanske i allmänhet föreställer sig. Vad som sägs berör den politisk - religiösa spänning som ofta betraktas som en Mellanösternkonflikt men de facto är en konflikt som en hel värld är indragen i. 
Observera att Obama vänder sig  inte till araber som folk, araber som människor, utan till  dem som muslimer - en religiös bestämning, som liksom bestämningen kristen kan stå för ett stort spektra av företeelser som innefattar både det som är gott men också en utstuderad och fanatisk ondska. Det gäller också det religösa Sverige. Men att vara religiös och att ha tro och tillit till Gud är nu inte samma sak. Gud däremot tror på människan. Och om människan trodde på Gud och lärde känna Gud Skaparen så som Han faktiskt framträder i den försoningens- och förlossningens- uppenbarelsehistoria, som Israels folk utgör, så skulle allt vara annorlunda. 
Mer om detta finns att säga. 
 
I sitt tal sökte Obama skapa en ömsesidig respektfull relation mellan Förenta Staterna och den islamiska världen. 
 ”Jag har kommit till Kairo för att söka en ny början i förhållandet mellan Förenta Staterna och muslimer runt om i vår värld, som bygger på ömsesidigt intresse och ömsesidig respekt. Amerika och Islam är inte något exklusivt och vi behöver inte ha ett konkurrensförhållande.”
Han påpekade nödvändigheten av att en tillitsfull relation skapas.
”Så länge som våra relationer definieras av våra skiljaktigheter  så kommer vi att ge makt åt de som sår hat mer än de som vill ha fred, åt de som främjar konflikter mer än en samverkan som kan hjälpa alla inom våra folk att uppnå rättvisa  och framgång. Denna misstänksamhetens kretsgång måste få ett slut.”
”Det beövs uthålliga ansträngningar att lyssna till varandra; att lära av varann; att respektera varandra och att finna en gemensam grund.” Här citerar Obama ett ord från Koranen som säger: ’Var medveten om Gud och tala alltid sanning.’ (”Be consciouis of God and speak always the truth”)
....
 
En fortsättning på denna, ska vi kalla den kommentar,  kommer om några dagar... 
 
Ben Benson

Tipsa en vän     Skriv utReflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel...

Läs mer

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

För dem som var med på den tiden har denna...

Läs mer

Veckans foto: 

Fredsspelare: Judiska och arabiska ungdomsteam i Jerusalem spelar basketboll för att främja  samexistens.
"Barn som leker tillsammans lär sig leva tillsammans".

Läs mer

TEMPELMODELL ÅTERFÖRD TILL JERUSALEM

Läs mer

Israels ständigt uträckta hand till fred !

PREMIÄRMINISTER NETANYAHUS TAL PÅ
BAR-ILAN-UNIVERSITETET I TEL AVIV -
14 JUNI 2009

FN-CHEFEN 
MANAR PALESTINIERNA ATT FÖRHANDLA

Israels vice utrikesminister till arabvärlden: Israel sträcker ut sin hand i fred


2009-12-18 18:26

Palestinierna gör av med mer vatten än svenskarna


2009-10-28 08:59

Vilka länder vågar egentligen 
 
Israel lita på?
 
 

FREDSPROCESS OCH FÖRSONING 
1.

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva