EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Måndagen den 23 oktober 2017 - klockan 18:51
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

”Förintelsen var en ond fantasi som blev verklighet.” sagt av Yehuda Bauer


”Förintelsen var en ond fantasi som blev verklighet.”
sagt av Yehuda Bauer


Yehuda Bauer 2009-03-06


"Förintelsen är en del av vår europeiska historia, en del av vår identitet.” 


”Förintelsen var unik, eftersom den var en hel stats angelägenhet, målet var utrotning och framförallt, den var irrationell. Att utrota alla judar fyllde ingen rimlig funktion, vare sig politiskt, ekonomiskt eller geografiskt.”
”Förintelsen var en ond fantasi som blev verklighet. Men i själva steget från föreställning till faktiskt handlande skapades en sorts irrationell rationalitet. I den gemensamma föreställningsvärld som behärskade sinnena i Tyskland på trettio- och fyrtiotalen blev det rationellt att förfölja och mörda judar, det blev något man måste tro på om man ville leva och ingå i gemenskapen där. Just detta, den irrationella rationaliteten, är kanske det som skrämmer mest. Att människor är i stånd att utifrån en falsk och ond föreställning upprätta en ordnad, regelstyrd och effektiv verklighet. - Frågorna om Förintelsen har inget riktigt svar. Svaret har mera karaktären av insikt i att förintelsen är en del av vår europeiska historia, en del av vår identitet.” 
 
Sagt av Yehuda Bauer, professor vid Yad Vashem Institute, Jerusalem i en intervju av Kerstin Vinterhed i samband med hans medverkan i Stockholm International Forum on the Holocaust. 
Publicerad i DN 6 febr. 2000

 ___________________________________________________

Några kommande artiklar!
"Förintelsen var en ond fantasi, som blev verklighet". 
I några artiklar i vår internettidning kommer under våren att aktualiseras detta att människor och folk kan bli "intagna av" besatta av falska och onda föreställningar. Ja, handla utifrån dessa som om det var sanning. 
Förintelsen var unik som Bauer säger, men den anda som födde den finns också i dagens värld.
Red.  

 

Tipsa en vän     Skriv utReflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga...

Läs mer
Ben Benson 90 år

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

Bankgironummer 5121 - 5788
Stiftelsen Jabbok har nu ett BG-konto hos Handelsbanken i Sköndal. Till detta hör bankgiro nummer 5121-5788. Använd detta vid inbetalning av ditt ekonomiska stöd till stiftelsens verksamhet. Den tidigare...

Läs mer

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

Jesus är utan tvekan den störste förkunnare som någonsin funnits. Han hade Guds uppdrag att tala. Och ett gudagivet budskap att föra fram. Han förkunnade ”Guds budskap” säger texten. Det anger att...

Läs mer

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."Israels premiäminister Benjamin Netanyahus tal i FN den 22 septemer 2016 på engelska:
                           ...

Relaterad bild

Läs mer

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Svensk socialdemokrati har aldrig varit demokratisk !

 

Storbritanniens justitieminister:

"BDS BEGÅR VÄRRE BROTT ÄN APARTHEID"

JESUS -  VEM VAR HAN?

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

KalenderSyftet med denna skrift på 48 sidor är att ge korta, relevanta och sakliga svar på vanliga frågor som vi på Svensk Israel-Information (SII) ofta får från allmänheten, inte minst från skolungdomar, studenter och journalister.

Problemställningarna rör både historiska aspekter och det moderna Israel samt konflikten med palestinierna och arabländerna. Sammanställningen tillför perspektiv som idag ofta saknas i den svenska debatten, och som vi därför tycker är extra angelägna, som

1. Hur bildades den moderna judiska staten Israel?
2. Varför är Jerusalem Israels huvudstad?
3. Fanns det en judisk närvaro i landet efter antiken?
4. Vilken är kopplingen mellan palestinierna och Palestina?
5. Varför finns det så många palestinska flyktingar?
6. Hur uppstod de judiska flyktingströmmarna?
7. Varför ockuperade Israel Västbanken och Gaza 1967?
8. Hur styrs de palestinska områdena idag?
9. Varför har Israel byggt en barriär/mur mot palestinska områden?
10. Varför finns det bosättningar på ockuperat område?
11. Hur skiljer man på antisemitism och kritik mot Israel?
12. Hur ser Israels relation till FN ut?
13. Hur fungerar den israeliska Lagen om återvändande?
14. Vilka är de avgörande frågorna i fredsförhandlingarna mellan palestinierna och Israel?

Låter det intressant? Beställ då ditt exemplar genom att betala in 70 kr till Svensk Israel-Information på plusgiro: 506665-9 eller på bankgiro: 5149-0373, s skickar vi dig häftet.

Eftersom vi – till skillnad från Palestinagrupperna inte får statligt stöd – måste vi tyvärr be om betalning till självkostnadspris för skriften.

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva