EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Onsdagen den 17 januari 2018 - klockan 11:50
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

”Förintelsen var en ond fantasi som blev verklighet.” sagt av Yehuda Bauer


”Förintelsen var en ond fantasi som blev verklighet.”
sagt av Yehuda Bauer


Yehuda Bauer 2009-03-06


"Förintelsen är en del av vår europeiska historia, en del av vår identitet.” 


”Förintelsen var unik, eftersom den var en hel stats angelägenhet, målet var utrotning och framförallt, den var irrationell. Att utrota alla judar fyllde ingen rimlig funktion, vare sig politiskt, ekonomiskt eller geografiskt.”
”Förintelsen var en ond fantasi som blev verklighet. Men i själva steget från föreställning till faktiskt handlande skapades en sorts irrationell rationalitet. I den gemensamma föreställningsvärld som behärskade sinnena i Tyskland på trettio- och fyrtiotalen blev det rationellt att förfölja och mörda judar, det blev något man måste tro på om man ville leva och ingå i gemenskapen där. Just detta, den irrationella rationaliteten, är kanske det som skrämmer mest. Att människor är i stånd att utifrån en falsk och ond föreställning upprätta en ordnad, regelstyrd och effektiv verklighet. - Frågorna om Förintelsen har inget riktigt svar. Svaret har mera karaktären av insikt i att förintelsen är en del av vår europeiska historia, en del av vår identitet.” 
 
Sagt av Yehuda Bauer, professor vid Yad Vashem Institute, Jerusalem i en intervju av Kerstin Vinterhed i samband med hans medverkan i Stockholm International Forum on the Holocaust. 
Publicerad i DN 6 febr. 2000

 ___________________________________________________

Några kommande artiklar!
"Förintelsen var en ond fantasi, som blev verklighet". 
I några artiklar i vår internettidning kommer under våren att aktualiseras detta att människor och folk kan bli "intagna av" besatta av falska och onda föreställningar. Ja, handla utifrån dessa som om det var sanning. 
Förintelsen var unik som Bauer säger, men den anda som födde den finns också i dagens värld.
Red.  

 

Tipsa en vän     Skriv utReflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok
Ben Benson 90 år

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

Bankgironummer 5121 - 5788
Stiftelsen Jabbok har nu ett BG-konto hos Handelsbanken i Sköndal. Till detta hör bankgiro nummer 5121-5788. Använd detta vid inbetalning av ditt ekonomiska stöd till stiftelsens verksamhet. Den tidigare...

Läs mer

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

Jesus är utan tvekan den störste förkunnare som någonsin funnits. Han hade Guds uppdrag att tala. Och ett gudagivet budskap att föra fram. Han förkunnade ”Guds budskap” säger texten. Det anger att...

Läs mer

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."Israels premiäminister Benjamin Netanyahus tal i FN den 22 septemer 2016 på engelska:
                           ...

Relaterad bild

Läs mer

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Svensk socialdemokrati har aldrig varit demokratisk !

 

Storbritanniens justitieminister:

"BDS BEGÅR VÄRRE BROTT ÄN APARTHEID"

JESUS -  VEM VAR HAN?

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva