EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 14:39
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

En Kristen Fristad i MellanösternIsraels ambassad Stockholm13.02.12

En Kristen Fristad i Mellanöstern

Israels ambassad Stockholm
13.02.12


Ben Benson 2012-02-17

De kristna i Israel lever allt bättre och deras välstånd ökar stadigt.

En information från israeliska ambasaden

Livet för de kristna minoriteterna i Mellanöstern har blivit allt värre under de senaste åren. Förföljelser, trakasserier och våld har ökat och livet blir allt svårare. Det finns däremot ett land, ungefär lika stort som Småland, i vilket utvecklingen har gått åt motsatta hållet. De kristna i Israel lever allt bättre och deras välstånd ökar stadigt.
DN rapporterade igår att över 200 miljoner kristna lever under ständigt hot om våld och att ytterligare 450miljoner trakasseras i sin vardag. Israel har samtidigt tagit emot flyktingar från kringliggande länder såsom Nigeria, Sudan (Sydsudan och Darfur), Nya Guinea, Eritrea med flera. Detta visar på ett trendbrott. Tidigare så har Israel varit en tillflyktsort för det judiska folket som flytt undan förföljelser eller sökt ett bättre liv. Nu Har landet även kommit att bli en fristad för utsatta människor från samtliga religioner och etniciteter.

I den bibliska och natursköna staden Nasareth, bara ett stenkast från Genesarets sjö, finns den högsta koncentrationen av kristna i Israel, tätt följt av Jerusalem och Haifa. Dessa städer är inte bara bibliskt viktiga och har nära till heliga kristna platser, de är även nav för expanderade hightech industrier. I september så berättade Israelidag om den blomstrande inkubator-plattformen som hjälper arabiska startup-företag att etablera sig på marknaden. Som ett resultat av integrationsarbetet så ligger arbetslösheten bland kristna i israel på 4.9%, lägre än snittet för hela landet.
Att se Jaffa i jultid är något som de flesta bör uppleva. Medan du går bland hundraåriga hus i en stad med en 4000 år lång historia kantad av palmer så möts du av juldekorationer såsom granar och tomtar. Stiger du sedan in i St Peterskyrkan så ser du ljusprydda granar på var sida om altaret.
Den kristna minoriteten i Israel uppgick på julafton 2011 till 2% av av israels befolkning. 80% av dem är kristna araber och de övriga är senare immigranter. Vad som är glädjande att se är att allt fler studerar på universitet och därmed utgör ett löfte om större framgång i framtiden. En högre procent av kristna studenter än judiska studenter har gått vidare till universitetsstudier, detta kan bero på att de kristna studenterna har haft de bästa resultaten på de nationella examineringsproven av samtliga minoriteter i landet. Populäraste ämnet bland de kristna studenterna är juridik, vilket upptar 11.6% av studenternas tid.
Sedan 1967 så har de heliga platserna belägna i Israel varit tillgängliga för samtliga religioner. Du kan enkelt börja morgonen med att skåda ut över havet vid St Peterskyrkan i Jaffa för att 2 timmar senare vandra längs med Via Dolorosa i Jerusalem till den heliga gravens kyrka och avsluta dagen med solnedgång över Bebådelsekyrkan vid Genesarets sjö. Sedan Israel fick kontroll över östra Jerusalem så har ett av huvudmålen varit just att dessa platser skall var tillgängliga för de som önskar besöka dem och be där. Under allt för många år var dessa platser stängd. Judar kunde inte besöka, den då Jordanskkontrolerade, klagomuren och det var näst intill omöjligt för kristna att besöka sina heliga platser i Jerusalem. Detta har ändrats och Jerusalem, helig för tre religioner, är nu tillgänglig för utövare från samtliga religioner.
Israel grundades för att bli ett hem för det judisk folket. Det grundades på demokratiska grunder för ett folk som ville undslippa förföljelse och återvända till sitt historiska hemland. Idag så har det kommit att bli en garant för all världens folk att deras heliga platser högtidshålls och att deras möjlighet att besöka den garanteras.

Tipsa en vän     Skriv utÅterblick och reflexioner
Under denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.

 

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

JESUS -  VEM VAR HAN?

Jesus, den av Gud smorde, är densamme i går, i dag och i evighet.  Hebr. 13:8
Orden från Hebreerbrevets författare ger ett svar som lyfter fram att det finns en tidlös gudsnärvaro  i tiden. 

Läs mer

Reflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga krig och hot. De flesta andra länder kan kosta...

Läs mer

Läs mer
Ben Benson 90 år (29 nov. 2016)

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva