EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 22 juli 2018 - klockan 18:18
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

Ditt stöd till stiftelsen jabbok


Ben Benson 2016-07-05

Bankgironummer 5121 - 5788
Stiftelsen Jabbok har nu ett BG-konto hos Handelsbanken i Sköndal. Till detta hör bankgiro nummer 5121-5788. Använd detta vid inbetalning av ditt ekonomiska stöd till stiftelsens verksamhet. Den tidigare angivna årsavgiften för tidskriften är vägledande också nu då utgivningen sker digitalt. Vi behöver ditt fortsatta stöd. Tack! 
Obs! Det tidigare använda plusgirot (knutet till Nordeabanken) har upphört.  


Tipsa en vän     Skriv ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                              


javascript:%20win=open('http://webnews.textalk.com/upload/article/bild/563/695505/Skarmavbild_2018-05-18_kl._17.26.24.png','picturepopup','scrollbars=no,resizable=yes,height=153,width=124');%20win.focus(); 
                                       Ben Benson reflekterar
                                       Över skriftens ord
         
                                                                                   
   
           
             

                                                            
                                         
                                              
                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                   

                                                         
                                          

                       
                                                                


                                                                                                                                          
                                                                                                                                    


                                           

                                                                                                             
 


Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden.

Han blir inte trött, han mattas inte.

Ingen pejlar djupet av hans vishet.

Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka.

Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar...

Läs mer

Återblick och reflexioner
Under denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.

 

Denna artikel, som jag nu delger läsarna av Internettidningen Jabbok, har för några år sedan varit publicerad i den tryckta tidskriften Jabbok och på ledarsidan i Nya Wermlandstidningen
(i NWT byttes rubrikens utropstecken...

Läs mer

Reflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga krig och hot. De flesta andra länder kan kosta...

Läs mer
Ben Benson 90 år

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva