EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 15:21
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

Besöksreaktioner på den antisemitiska utställningen

Besöksreaktioner
på den antisemitiska utställningenBen Benson 2012-04-02

För besökarna av Bildas utställning i Immanuelskyrkan fanns utlagd en gästbok.

Där kunde jag vid mitt besök på Palmsöndagen se att det mesta som skrivits var avståndstaganden 

och uppmaningar till kyrkans ledning om att reagera.   

 

 

 

Några exempel från besöksboken:

 

”Jag vill uppmana Immanuelskyrkans medlemmar att våga reagera till sin styrelse o ledning på utställningen.

Den demoniserar ytterligare judarna o Israels utsatta situation i Mellanöstern o i Sverige.

Vi hednakristna borde istället stödja Israel. Inte fortsätta med antijudiska karikatyrer.
Frälsningen kommer från judarna, sa Jesus Kristus (Joh. 4:22).”

                            Mats Olofsson

                             Stockholm

 

      ___________

 

”En sådan utställning hör inte hemma i en kristen kyrka. Jesus blev självklart jude, Gud välsigne ISRAEL. Muren räddar människoliv.”

                          Björn Svedin

 

     ____________

 

29/ 3  ”Denna utställning är rascism !

            Är detta en kyrka ?

             Ett fokus borde vara att uppmärksamma de kristnas flykt från mellanöstern.

             Bilderna ger inte hela bilden. Ni borde fråga er varför palestina-styrda Betlehem är nästan   

             tömd på kristna.

             Leve mellanösterns etniska minoriteter, assyrier, kurder, judar, kopter och må det bli fred.”                

                                              / ÄLSKA DIN NÄSTA    (ingen namnunderskrift. red. anm.)

 

 

 

VIDRIGT !

Ökad förståelse genom att beskriva judar som skadedjur ?

Ni borde skämmas.

 

 

 

 

 

  


Tipsa en vän     Skriv utÅterblick och reflexioner
Under denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.

 

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

JESUS -  VEM VAR HAN?

Jesus, den av Gud smorde, är densamme i går, i dag och i evighet.  Hebr. 13:8
Orden från Hebreerbrevets författare ger ett svar som lyfter fram att det finns en tidlös gudsnärvaro  i tiden. 

Läs mer

Reflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga krig och hot. De flesta andra länder kan kosta...

Läs mer

Läs mer
Ben Benson 90 år (29 nov. 2016)

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva