EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 15:11
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


Israels FN-ambassadör kommenterar bl a  Sveriges erkännande av en palestinsk stat


Eva Hermansson 2015-01-09


Israels ambassadör i FN, Ron Prosor, berörde i sitt tal i FNs generalförsamling i november 2014 bl a det svenska beslutet att ensidigt erkänna en palestinsk stat. Han tar också upp en del beslut som Europa tagit under åren gentemot Israel.  De han nämner är inte så smickrande för våra europeiska länder. Detta tal är ett inlägg i samband med debatten ang palestinafrågan. Här följer delar av hans tal.

 

Herr President!

Jag står inför världen som en stolt representant för den israeliska staten och det judiska folket. Jag står här högt inför er och jag vet att sanning och moral är på min sida. Och ändå, så står jag här och vet att idag i denna församling, så ställs sanningen på huvudet och moralen kastas åt sidan.

Saken är den att när medlemmar av det internationella samfundet talar ang konflikten mellan Israel-palestinier, så sjunker en dimma ner och döljer all logik och alla moraliska självklarheter. Resultatet blir inte verklig politik, det blir surrealistisk politik.

Världens grymma fokus på konflikten mellan Israel-palestinierna är en orättvisa mot tiotals miljoner offer för tyranni och terrorism i Mellanöstern. Medan vi talar så blir yazidier, bahajer, kurder, kristna och muslimer avrättade och utdrivna av radikala extremister i ett antal av 1.000 personer per månad.

Hur många resolutioner godkände ni förra veckan ang dessa kriser? Hur många specialsessioner inkallade ni till? Svaret är Noll. Vad säger detta om det internationella intresset för mänskligt liv? Inte mycket, men det är ett talande bevis på hyckleriet i det internationella samfundet.

Jag står inför er för att uttala sanningen. Av de 300 miljoner araber i Mellanöstern och Nordafrika är mindre än en halv procent verkligt fria – och dessa är alla medborgare i Israel.

De israeliska araberna är bland de bäst utbildade araberna i världen. De är våra ledande läkare och kirurger, de sitter i vårt parlament och de arbetar som domare i Högsta Domstolen. Miljoner män och kvinnor i Mellanöstern välkomnar dessa möjligheter till frihet.

Trots detta så kommer nation efter nation att stå på detta podium idag och kritisera Israel – denna lilla ö av demokrati i en region plågad av tyranni och förtryck.

Herr President!

Vår konflikt har aldrig handlat om etablerandet av en palestinsk stat. Det har alltid handlat om den judiska statens existens.

För 67 år sedan i denna vecka, den 29 november, röstade Förenta Nationerna om delning av landet  i en judisk stat och en arabisk stat. Enkelt! Judarna sa ja. Araberna sa nej. Men de sa inte bara nej. Egypten, Jordanien, Syrien, Saudiarabien och Libanon  startade ett utrotningskrig mot vår nyfödda stat.

…….

Herr President!

De europeiska nationerna säger sig stå för Frihet, Jämlikhet och Broderkap men ingenting kan vara längre från sanningen.

Jag hör ofta europeiska ledare proklamera att Israel har rätt att existera inom säkra gränser. Det är väldigt vänligt. Men jag måste säga – detta säger inte mycket mer än att jag står här och proklamerar att Sverige har rätt att existera inom säkra gränser.

När det handlar om säkerhet så har Israel bittert fått erfara att vi inte kan lita på andra – speciellt inte på Europa.

1973, på Yom Kippur – den heligaste dagen i den judiska kalendern – startade de omgivande arabstaterna en attack mot Israel. Timmarna innan kriget började tog vår dåvarande premiärminister Golda Meir det svåra beslutet att inte starta en avskräckande attack. Den israeliska regeringen förstod att om vi startade en avskräckande attack, så skulle vi förlora stödet från det internationella samfundet.

Efterhand som de arabiska arméerna avancerade på alla fronter så blev situationen för Israel hemsk. Våra förluster i människoliv ökade och vi fick oroande lite förråd av vapen och ammunition. I denna stund av behov lovade president Nixon och utrikesminister Henry Kissinger att sända Galaxy-plan som var lastade med tanks och ammunition för att utrusta våra trupper. Det enda problemet var att Galaxy-planen behövde fylla på bränsle under transporten till Israel.

Arabstaterna närmade sig och vår hela existens var hotad – och ändå  var Europa inte villigt att låta planen tanka. USA klev in ännu en gång och förhandlade så att planen fick tillåtelse att tanka i Azorerna.

Regeringen och det israeliska folket kommer aldrig att glömma att när vår hela existens stod på spel så kom endast ett land till vår hjälp och det var Amerikas Förenta Stater.

Israel är trött på ihåliga löften från europeiska ledare. Det judiska folket har ett gott minne. Vi kommer aldrig att glömma att ni svek oss på 1940-talet. Ni svek oss 1973. Och ni sviker oss idag igen.

Varje europeiskt parlament som röstade att förhastat och ensidigt erkänna en palestinsk stat ger palestinierna exakt vad de önskar -  att utan fredsförhandlingar utropa en stat. Genom att skänka dem en stat på ett silverfat så belönar ni ensidiga aktioner  och palestinierna har då ingen anledning att förhandla, kompromissa eller att avstå från våld. Ni sänder budskapet att det palestinska styret kan sitta i en regering med terrorister och bedriva våld mot Israel utan att betala något pris.

Den första EU-medlemmen att officiellt erkänna en palestinsk stat var Sverige. Man kan undra över varför den svenska regeringen var så angelägen att ta detta steg. När det gäller andra konflikter i vår region så förespråkar den svenska regeringen direkta förhandlingar mellan parterna, men för palestinierna ”surprise, surprise” så rullar man ut den röda mattan.

Kabinettssekreterare Söder kanske tänker att hon är här för att fira hennes regerings s.k. historiska erkännande, när det i själva verket inte är något annat än ett historiskt misstag.

Den svenska regeringen må vara  värd för Nobelprisceremonin men det är inget nobelt kring deras syniska politiska kampanj att blidka araberna för att få en plats i Säkerhetsrådet. Nationerna i Säkerhetsrådet bör ha omdöme, känslighet och mottaglighet. Emellertid så har den svenska regeringen visat varken omdöme, känslighet eller mottaglighet. Bara nonsens.

Israel har den svåra vägen fått lära sig att om man lyssnar till det internationella samfundet så kan det bli förödande konsekvenser. 2005 så tömde vi ensidigt varje bosättning och flyttade varje medborgare från Gazaremsan. Förde det oss närmare fred? Inte alls. Det banade väg för Iran att sända sina terrorombud att etablera terrorbålverk vid vår dörr.

Jag kan försäkra er att vi inte skall göra samma misstag igen. När det gäller vår säkerhet kan vi inte lita på andra – Israel måste vara kapabelt att försvara sig självt.

…..

Ingenting kan förändra en enkel sanning – Israel är vårt hem och Jerusalem är vår eviga huvudstad.

På samma gång erkänner vi att Jerusalem har en speciell betydelse för andra trosriktningar. Under israels suveränitet kan alla folk – jag vill repetera detta - alla folk, oavsett religion och nationalitet kan besöka stadens heliga platser. Och vi ämnar fortsätta på den vägen. De enda som vill ändra denna status quo på Tempelberget är palestinska ledare.

…..

Herr President!

Ingen längtar efter fred mer än vad Israel gör. Ingen behöver förklara vikten av fred för föräldrar som har sänt sitt barn för att försvara vårt hemland. Ingen vet priset för framgång eller misslyckande bättre än vi israeler gör. Det israeliska folket har gråtit alltför många tårar och begravt alltför många söner och döttrar.

Vi är redo för fred, men vi är inte naiva. Israels säkerhet är viktigast. Endast ett starkt och säkert Israel kan uppnå en vittomfattande fred.

…..

Jag utmanar er att stå upp här idag och göra något konstruktivt för en förändring. Officiellt fördöma våld, fördöma provokationer och fördöma hatets kultur.

De flesta människor tror att konfliktens kärna är en kamp mellan judar och araber eller israeler och palestinier. De har fel. Den strid vi bevittnar är en kamp mellan de som håller livet heligt och de som celebrerar döden.

….

Herr President!

När vi gick in till FN så passerade vi 193 medlemstaters flaggor. Om ni tar er tid att räkna dem så kommer ni att upptäcka att det finns 15 flaggor med en halvmåne och 25 flaggor med ett kors. Och så finns det en flagga med en judisk davidsstjärna. Bland alla nationer i världen finns en stat – endast en liten nation för det judiska folket. Och för en del människor är detta en för mycket. När jag står inför er idag så påminns jag om alla de år när det judiska folket fick betala med sitt blod för världens okunnighet och likgiltighet. Dessa dagar kommer inte tillbaka.

Vi kommer aldrig att be om ursäkt för att vi är ett fritt och oberoende folk i en suverän stat. Och vi kommer aldrig att be om ursäkt för att vi försvarar oss själva.

Till de nationer som fortsätter tillåta fördomar för att vinna över sanningen säger jag ”Jag anklagar”. Jag anklagar er för hyckleri. Jag anklagar er för dubbelhet. Jag anklagar er för att ge legitimitet till dem som förstör vår stat. Jag anklagar er för att tala om Israels rätt till självförsvar i teori, men förnekar oss den rätten i praktiken.Och jag anklagar er för att kräva av Israel men ingenting begära av palestinierna.

I ljuset av dessa förolämpningar är domen klar: Ni är inte för fred och ni är inte för det palestinska folket. Ni är helt enkelt mot Israel.

Medlemmar av det internationella samfundet har ett val att göra.

Ni  kan erkänna Israel som nations-stat för det judiska folket, eller tillåta det palestinska ledarskapet att förneka vår historia utan konsekvenser.

Ni kan officiellt proklamera att det s.k. ”krav på återvändande” är en ”non-starter” eller ni kan tillåta detta krav att förbli det största hindret för fredsöverenskommelse.

Ni kan arbeta för att stoppa palestinsk  provokation eller bistå dem medan hat och extremism rotar sig och fortsätter i kommande generationer. Ni kan förhastat erkänna en palestinsk stat eller ni kan uppmuntra det palestinska styret att bryta sin pakt med Hamas och återgå till direkta förhandlingar.

Valet är ert. Ni kan fortsätta att styra palestinierna ur kurs eller bana väg för verklig och varaktig fred.

Tack herr President!Engelska versionen med hela talet följer här:

 

 • Ambassador Prosor's Statement at the UNGA on the Question of Palestine
 • icon_zoom.png
  Amb. Prosor during UNGA Statement on Amb. Prosor during UNGA Statement on "The Question of Palestine"Copyright: Israel at the UN
   
   
   
  Mr. President,

  I stand before the world as a proud representative of the State of Israel and the Jewish people. I stand tall before you knowing that truth and morality are on my side.  And yet, I stand here knowing that today in this Assembly, truth will be turned on its head and morality cast aside. 

  The fact of the matter is that when members of the international community speak about the Israeli-Palestinian conflict, a fog descends to cloud all logic and moral clarity.  The result isn’t realpolitik, its surrealpolitik.

  The world’s unrelenting focus on the Israeli-Palestinian conflict is an injustice to tens of millions of victims of tyranny and terrorism in the Middle East. As we speak, Yazidis, Bahai, Kurds, Christians and Muslims are being executed and expelled by radical extremists at a rate of 1,000 people per month.

  How many resolutions did you pass last week to address this crisis?  And how many special sessions did you call for? The answer is zero. What does this say about international concern for human life?  Not much, but it speaks volumes about the hypocrisy of the international community.

  I stand before you to speak the truth.  Of the 300 million Arabs in the Middle East and North Africa, less than half a percent are truly free - and they are all citizens of Israel.

  Israeli Arabs are some of the most educated Arabs in the world. They are our leading physicians and surgeons, they are elected to our parliament, and they serve as judges on our Supreme Court.  Millions of men and women in the Middle East would welcome these opportunities and freedoms. 

  Nonetheless, nation after nation, will stand at this podium today and criticize Israel – the small island of democracy in a region plagued by tyranny and oppression. 

  Mr. President, 

  Our conflict has never been about the establishment of a Palestinian state.  It has always been about the existence of the Jewish state.

  Sixty seven years ago this week, on November 29, 1947, the United Nations voted to partition the land into a Jewish state and an Arab state. Simple. The Jews said yes.  The Arabs said no. But they didn’t just say no.  Egypt, Jordan, Syria, Iraq, Saudi Arabia and Lebanon launched a war of annihilation against our newborn state.

  This is the historical truth that the Arabs are trying to distort. The Arabs’ historic mistake continues to be felt – in lives lost in war, lives lost to terrorism, and lives scarred by the Arab’s narrow political interests. 

  According to the United Nations, about 700,000 Palestinians were displaced in the war initiated by the Arabs themselves.  At the same time, some 850,000 Jews were forced to flee from Arab countries. 

  Why is it, that 67 years later, the displacement of the Jews has been completely forgotten by this institution while the displacement of the Palestinians is the subject of an annual debate?

  The difference is that Israel did its utmost to integrate the Jewish refugees into society. The Arabs did just the opposite. 

  The worst oppression of the Palestinian people takes place in Arab nations.  In most of the Arab world, Palestinians are denied citizenship and are aggressively discriminated against.  They are barred from owning land and prevented from entering certain professions. 

  And yet none - not one - of these crimes are mentioned in the resolutions before you.

  If you were truly concerned about the plight of the Palestinian people there would be one, just one, resolution to address the thousands of Palestinians killed in Syria.  And if you were so truly concerned about the Palestinians there would be at least one resolution to denounce the treatment of Palestinians in Lebanese refugee camps.

  But there isn’t.  The reason is that today’s debate is not about speaking for peace or speaking for the Palestinian people – it is about speaking against Israel.  It is nothing but a hate and bashing festival against Israel.

  Mr. President,

  The European nations claim to stand for Liberté, Égalité, Fraternité - freedom, equality, and brotherhood – but nothing could be farther from the truth. 

  I often hear European leaders proclaim that Israel has the right to exist in secure borders.   That’s very nice.  But I have to say – it makes about as much sense as me standing here and proclaiming Sweden’s right to exist in secure borders. 

  When it comes to matters of security, Israel learned the hard way that we cannot rely on others – certainly not Europe.

  In 1973, on Yom Kippur – the holiest day on the Jewish calendar - the surrounding Arab nations launched an attack against Israel. In the hours before the war began, Golda Meir, our Prime Minister then, made the difficult decision not to launch a preemptive strike.   The Israeli Government understood that if we launched a preemptive strike, we would lose the support of the international community.

  As the Arab armies advanced on every front, the situation in Israel grew dire. Our casualty count was growing and we were running dangerously low on weapons and ammunition.  In this, our hour of need, President Nixon and Secretary of State Henry Kissinger, agreed to send Galaxy planes loaded with tanks and ammunition to resupply our troops.  The only problem was that the Galaxy planes needed to refuel on route to Israel. 

  The Arab States were closing in and our very existence was threatened – and yet, Europe was not even willing to let the planes refuel.  The U.S. stepped in once again and negotiated that the planes be allowed to refuel in the Azores.

  The government and people of Israel will never forget that when our very existence was at stake, only one country came to our aid – the United States of America.

  Israel is tired of hollow promises from European leaders.  The Jewish people have a long memory.  We will never ever forget that you failed us in the 1940s.  You failed us in 1973.  And you are failing us again today.

  Every European parliament that voted to prematurely and unilaterally recognize a Palestinian state is giving the Palestinians exactly what they want - statehood without peace.  By handing them a state on a silver platter, you are rewarding unilateral actions and taking away any incentive for the Palestinians to negotiate or compromise or renounce violence.  You are sending the message that the Palestinian Authority can sit in a government with terrorists and incite violence against Israel without paying any price.

  The first E.U. member to officially recognize a Palestinian state was Sweden. One has to wonder why the Swedish Government was so anxious to take this step.  When it comes to other conflicts in our region, the Swedish Government calls for direct negotiations between the parties – but for the Palestinians, surprise, surprise, they roll out the red carpet.

  State Secretary Söder may think she is here to celebrate her government’s so-called historic recognition, when in reality it’s nothing more than an historic mistake.

  The Swedish Government may host the Nobel Prize ceremony, but there is nothing noble about their cynical political campaign to appease the Arabs in order to get a seat on the Security Council.  Nations on the Security Council should have sense, sensitivity, and sensibility.  Well, the Swedish Government has shown no sense, no sensitivity and no sensibility.  Just nonsense.

  Israel learned the hard way that listening to the international community can bring about devastating consequences.  In 2005, we unilaterally dismantled every settlement and removed every citizen from the Gaza Strip. Did this bring us any closer to peace?  Not at all. It paved the way for Iran to send its terrorist proxies to establish a terror stronghold on our doorstep.

  I can assure you that we won’t make the same mistake again.  When it comes to our security, we cannot and will not rely on others – Israel must be able to defend itself by itself.

  Mr. President,

  The State of Israel is the land of our forefathers – Abraham, Isaac, and Jacob.  It is the land where Moses led the Jewish people, where David built his palace, where Solomon built the Jewish Temple, and where Isaiah saw a vision of eternal peace. 

  For thousands of years, Jews have lived continuously in the land of Israel.  We endured through the rise and fall of the Assyrian, Babylonian, Greek and Roman Empires.  And we endured through thousands of years of persecution, expulsions and crusades.  The bond between the Jewish people and the Jewish land is unbreakable.

  Nothing can change one simple truth - Israel is our home and Jerusalem is our eternal capital. 

  At the same time, we recognize that Jerusalem has special meaning for other faiths.  Under Israeli sovereignty, all people – and I will repeat that, all people - regardless of religion and nationality can visit the city’s holy sites.  And we intend to keep it this way.  The only ones trying to change the status quo on the Temple Mount are Palestinian leaders.  

  President Abbas is telling his people that Jews are contaminating the Temple Mount.  He has called for days of rage and urged Palestinians to prevent Jews from visiting the Temple Mount using (quote) “all means” necessary.  These words are as irresponsible as they are unacceptable. 

  You don’t have to be Catholic to visit the Vatican, you don’t have to be Jewish to visit the Western Wall, but some Palestinians would like to see the day when only Muslims can visit the Temple Mount. 

  You, the international community, are lending a hand to extremists and fanatics. You, who preach tolerance and religious freedom, should be ashamed.  Israel will never let this happen.  We will make sure that the holy places remain open to all people of all faiths for all time.

  Mr. President,

  No one wants peace more than Israel.  No one needs to explain the importance of peace to parents who have sent their child to defend our homeland.  No one knows the stakes of success or failure better than we Israelis do. The people of Israel have shed too many tears and buried too many sons and daughters. 

  We are ready for peace, but we are not naïve. Israel’s security is paramount. Only a strong and secure Israel can achieve a comprehensive peace.

  The past month should make it clear to anyone that Israel has immediate and pressing security needs. In recent weeks, Palestinian terrorists have shot and stabbed our citizens and twice driven their cars into crowds of pedestrians.  Just a few days ago, terrorists armed with axes and a gun savagely attacked Jewish worshipers during morning prayers.  We have reached the point when Israelis can’t even find sanctuary from terrorism in the sanctuary of a synagogue.

  These attacks didn’t emerge out of a vacuum.  They are the results of years of indoctrination and incitement.  A Jewish proverb teaches: “The instruments of both death and life are in the power of the tongue.”

  As a Jew and as an Israeli, I know with utter certainly that when our enemies say they want to attack us, they mean it.

  Hamas’s genocidal charter calls for the destruction of Israel and the murder of Jews worldwide.  For years, Hamas and other terrorist groups have sent suicide bombers into our cities, launched rockets into our towns, and sent terrorists to kidnap and murder our citizens. 

  And what about the Palestinian Authority?  It is leading a systemic campaign of incitement.  In schools, children are being taught that ‘Palestine’ will stretch from the Jordan River to the Mediterranean Sea.  In mosques, religious leaders are spreading vicious libels accusing Jews of destroying Muslim holy sites.  In sports stadiums, teams are named after terrorists.  And in newspapers, cartoons urge Palestinians to commit terror attacks against Israelis.

  Children in most of the world grow up watching cartoons of Mickey Mouse singing and dancing.  Palestinian children also grow up watching Mickey Mouse, but on Palestinians national television, a twisted figure dressed as Mickey Mouse dances in an explosive belt and chants “Death to America and death to the Jews.”

  I challenge you to stand up here today and do something constructive for a change.  Publically denounce the violence, denounce the incitement, and denounce the culture of hate.

  Most people believe that at its core, the conflict is a battle between Jews and Arabs or Israelis and Palestinians.  They are wrong.  The battle that we are witnessing is a battle between those who sanctify life and those who celebrate death.

  Following the savage attack in a Jerusalem synagogue, celebrations erupted in Palestinian towns and villages.  People were dancing in the street and distributing candy.  Young men posed with axes, loudspeakers at mosques called out congratulations, and the terrorists were hailed as “martyrs” and “heroes.” 

  This isn’t the first time that we saw the Palestinians celebrate the murder of innocent civilians.  We saw them rejoice after every terrorist attack on Israeli civilians and they even took to the streets to celebrate the September 11 attack on the World Trade Center right here in New York City.

  Imagine the type of state this society would produce.  Does the Middle East really need another terror-ocracy?  Some members of the international community are aiding and abetting its creation. 

  Mr. President,

  As we came into the United Nations, we passed the flags of all 193 member States. If you take the time to count, you will discover that there are 15 flags with a crescent and 25 flags with a cross.  And then there is one flag with a Jewish Star of David.  Amidst all the nations of the world there is one state – just one small nation state for the Jewish people. 

  And for some people, that is one too many. 

  As I stand before you today I am reminded of all the years when Jewish people paid for the world’s ignorance and indifference in blood.  Those days are no more. 

  We will never apologize for being a free and independent people in our sovereign state. And we will never apologize for defending ourselves.

  To the nations that continue to allow prejudice to prevail over truth, I say “J’accuse.”

  I accuse you of hypocrisy. I accuse you of duplicity.

  I accuse you of lending legitimacy to those who seek to destroy our State.

  I accuse you of speaking about Israel’s right of self-defense in theory, but denying it in practice.

  And I accuse you of demanding concessions from Israel, but asking nothing of the Palestinians.

  In the face of these offenses, the verdict is clear.  You are not for peace and you are not for the Palestinian people.  You are simply against Israel.

  Members of the international community have a choice to make.

  You can recognize Israel as the nation-state of the Jewish people, or permit the Palestinian leadership to deny our history without consequence.

  You can publically proclaim that the so-called “claim of return” is a non-starter, or you can allow this claim to remain the major obstacle to any peace agreement.

  You can work to end Palestinian incitement, or stand by as hatred and extremism take root for generations to come.

  You can prematurely recognize a Palestinian state, or you can encourage the Palestinian Authority to break its pact with Hamas and return to direct negotiations. 

  The choice is yours. You can continue to steer the Palestinians off course or pave the way to real and lasting peace.

  Thank you, Mr. President.

   
 •  
   
   
   
 •  
 •  
 •  
   
   
        
 
 
Print versionPrintable version
  
 
E-mail to a friend
  
 
Bookmark and Share
       
 
 
 

 

 

Tipsa en vän     Skriv utAKTUELLT

Fann 45 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Ben Benson 90 år (29 nov. 2016)   Carlsson   2016-11-14
ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:  "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."   Hermansson   2016-11-03
Storbritanniens justitieminister:"BDS BEGÅR VÄRRE BROTT ÄN APARTHEID"   Hermansson   2016-04-01
ISRAEL - ETT LAND TILL GLÄDJE   Hermansson   2015-08-06
Israels FN-ambassadör kommenterar bl a  Sveriges erkännande av en palestinsk stat   Hermansson   2015-01-09
Är det objektivt av media att lita blint på och publicera uppgifter som kommer inifrån Gaza om antalet dödade och skadade palestinier vid attacker? Är det objektivt av media att anklaga Israel för bombningar i Gazaområdet innan man vet varifrån bomberna kommit? Varför tycks vår utrikesminister ha intresse av att öka på siffran över antalet dödade palestinier under Protective Edge? Och har han något förslag att ge Netanyahu hur Israel skall skydda sig mot Hamas raketer, dem som inte Iron Dome tillintetgör, och hur Israel skall förstöra tunnlarna i Gaza som används för bl a vapensmuggling?   Hermansson   2014-08-01
KLAGOMUREN PÅ TURNÉ I SVERIGEIsraeliska Statens Turistbyrå kommer under sommaren resa runt i Sverige med en replika av den världsberömda västra muren, även kallad klagomuren.   Samuelsson   2014-06-12
FYRA ÅR SOM AMBASSADÖR I ISRAEL   Hermansson   2014-02-28
ANTISEMITISM I SVENSKA SKOLBÖCKEREtt gediget forskningsarbete av Leif Carlsson, lektor vid Jönköpings Högskola, har nu getts ut i en bok med namnet  ”Det förkastade judefolket”    Benson   2013-11-10
Internationella Trons dag firas i Nasaret med latinska patriarkatet och tusentals katoliker från hela världen   Benson   2013-11-09
Så här kan det också vara i IsraelEn hemkomst berättelse   Meyer   2013-01-08
Ship to Gaza-aktivister återvänder tryggt till Sverige, Hamas skjuter raketer24.10.12    Ambassadblogg   2012-10-26
Israels president Shimon Peres 89 år"Min önskan är densamma som alltid att Israels barn skall få fred." sa Israels president Shimon Peres på sin 89-årsdag när han blåste ut tårtljusen.   Benson   2012-08-28
Önsketänkande leder inte till fred   Cohn   2012-08-11
CHRIST AT THE CHECKPOINT - Hope in the midst of conflict - 5-9 mars 2012 i Bethlehem    Hermansson   2012-06-02
Antisemitismens nya ansikte   Benson   2012-05-28
                                                                                                                         Brevväxling mellan Netanyahu och Abbas"förpliktigade att uppnå fred"   Benson   2012-05-22
”Reepalus språk är antisemitiskt”Referat från Sydsvenskan.Författare: Elin Fjellman Jaderup, och TT Stockholm/Malmö. Ansvarig publicering Jabbok   Benson   2012-05-02
Ingmar Karlssons UDpromemoria 1982för att implementera antisionismen inom UD   Benson   2012-04-28
BILDAs antisemitiska konstutställningi Immanuelskyrkan, Stockholm   Benson   2012-04-01
MARTIN LUTHER KING-en vän och beundrare av Israel   Benson   2012-01-16
SAAB - Gameekonomin och moral   Benson   2011-12-04
Gilad Shalit på väg hem talar i telefon med sina föräldrar första gången efter 5 årJabboks redaktion vill Gratulera Gilad Shalit och hans familj till friheten och hemkomsten till Israel.Vi vill också sända ett TACK till Gud för svar på alla böner som sänts upp från hela världen under åren Gilad suttit i fångenskap i Gaza   Hermansson   2011-10-18

« Föregående sida  Nästa sida »
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva