EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Måndagen den 19 mars 2018 - klockan 13:13
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

2009 - JABBOK  25 år 


2009 - JABBOK  25 år
 Ben Benson 2009-02-08

Stiftelsen Jabbok och dess tidskrift fyller detta år 25 år.  
Utifrån den kallelse som varit drivkraften och med den angivna målsättningen går vi in i år 2009. Brobyggande och försoning är vägledande för arbetet.


Det du ser här är första utgivningen av  den internettidning som kommer att vara ett komplement till den tryckta tidningen.  Tidskriften Jabbok som tidigare getts ut som kvartalstidning kom under 2008 ut som ett nummer. Detta som var färdigställt i mitten av december, nådde våra prenumeranter försenat. Orsaken är både praktiska begränsningar såväl som ekonomiska. Ni som är prenumeranter har tidigare informerats och då också om denna internettidning som ett komplement. Den tryckta tidningen kommer i fortsättningen som halvårsskrift eller årsbok. Vi säger ett välkommen till dig som genom internet nu får en första kontakt med Stiftelsen Jabbok.
Om stiftelsens målsättning kan du läsa på annat ställe.  
 
1. Organisatoriska och praktiska förändringar.
Från och med 2008 har införts ett stödjande medlemskap med en årsavgift på 500 kr. Årsavgift och gåvobidrag möjliggör för oss att fortsätta arbetet. Detta sker helt  oavlönat. Så har det varit under de 25 år som tidskriften getts ut. Du är välkommen med ditt stöd. Ditt stöd ger oss möjlighet att också ge tidningen gratis till fler i samhällsansvarig ställning t ex riksdagsfolk och tidningsredaktioner. I en tid av ökad polarisering och sekularisering och nedvärdering av människan är du med och ger ett alternativt budskap. Den i judiska folket uppenbarade etiken, där kärnan är Tio Guds Bud, behöver åter aktualiseras som värdegrund.


 
2. Internettidning som komplement.
Från och med detta år, då tidskriften Jabbok fyller 25 år, kommer den tryckta tidningen att som komplement ge ut denna internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.   
Hör gärna av dej genom ett email till tidningens mailadress benbenson@swipnet.se 
Internettidningen kommer att ha en egen internetadress:
www.jabbok.se ;
Du kan ge uttryck för ett större engagemang genom att bli stödmedlem. Årsavgift 500 kronor.
Enbart årsprenumeration 200 kronor med den tryckta tidningen
Bankgiro 5121-5788
Ett tack till er alla för stöd och intresse!            

Stiftelsen Jabbok     
Styrelsen
 
Styrelsemedlemmar är Ben Benson, Leif Carlsson och Eva Hermansson. Eva är ny i styrelsen och vi säger ett hjärtligt välkommen som medlem av styrelsen. Hon är medlem i Andreaskyrkan, Stockholm (Svenska Missionskyrkan).      

Tipsa en vän     Skriv utÅterblick och reflexioner
Under denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.

 

Reflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Ben Benson 90 år

Genom tidskriften Jabbok och genom andra vägar arbetar Ben fortfarande outtröttligt med att bygga broar mellan kristna och judar. Vi i Jabboks styrelse vill ge våra varmaste gratulationer på Bens födelsedag!

Läs mer

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

Bankgironummer 5121 - 5788
Stiftelsen Jabbok har nu ett BG-konto hos Handelsbanken i Sköndal. Till detta hör bankgiro nummer 5121-5788. Använd detta vid inbetalning av ditt ekonomiska stöd till stiftelsens verksamhet. Den tidigare...

Läs mer

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

Jesus är utan tvekan den störste förkunnare som någonsin funnits. Han hade Guds uppdrag att tala. Och ett gudagivet budskap att föra fram. Han förkunnade ”Guds budskap” säger texten. Det anger att...

Läs mer

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Storbritanniens justitieminister:

"BDS BEGÅR VÄRRE BROTT ÄN APARTHEID"

JESUS -  VEM VAR HAN?

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva